Vzdelávacie výstavy v Novej Cvernovke vysvetľujú aj náročné témy zrozumiteľne

Témy zaujmú aj náhodného okoloidúceho, približujú svet okolo nás pútavo a jasne. V kultúrno-kreatívnom centre Nová Cvernovka vysvetľujú cez edukačné výstavy dôležité míľniky našej histórie, ale aj zrozumiteľne vyvracajú zavádzajúce informácie. O zámere výstav, s ktorými sa návštevníci Novej Cvernovky stretnú priamo vo vstupnej hale, porozprával Boris Meluš z Nadácie Cvernovka.

Nadácia VÚB chce okrem podpory šíriť aj povedomie o Novej Cvernovke, priblížiť jej fungovanie a pootvoriť každému dvere do kultúrno-kreatívneho centra. Prinášame sériu článkov a rozhovorov, v ktorých predstavujeme komunitu ľudí z Novej Cvernovky. V ôsmej časti sme sa o vzdelávacích výstavách rozprávali s Borisom Melušom z Nadácie Cvernovka.

Prečo je dôležité organizovať výstavy v Novej Cvernovke?

Chceme priniesť dôležité spoločenské témy v atraktívnej forme, aby zaujali aj náhodného okoloidúceho a neboli len nudným „dejepisom“. Je dôležité porozumieť svetu okolo nás, našej histórii a vďaka tomu aj našej budúcnosti. Výstavy sú jednou zo zaujímavých foriem, ako sa o to pokúsiť. Pre každú výstavu sa snažíme nájsť adekvátny „jazyk“ a štýl, aby sme sa na tému vedeli pozrieť inak ako doposiaľ.

Ktoré výstavy mohli ľudia v roku 2019 vidieť?

V prvom polroku sme pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ zorganizovali výstavu Dyktát Bruselu, ktorá odkrývala viaceré zavádzajúce klišé o Európskej únii, a na jeseň výstavu Železo Zamat Nožnice o páde totality a o Nežnej revolúcii.

Vysvetliť zložitú tému v zrozumiteľnej forme pre deti aj dospelých nie je vôbec jednoduché. Ktorá výstava bola pre vás organizačne najnáročnejšia?

Každá výstava je pre nás novou výzvou. Pri Dyktáte Bruselu sme sa najviac trápili s tým, ako z toľko komplikovaného obsahu vydestilovať to podstatné do zrozumiteľnej a trochu aj zábavnej formy. Výstava Železo, Zamat, Nožnice bola zatiaľ produkčne najkomplikovanejšia z hľadiska rozsahu a použitých technológií, ako aj z hľadiska veľkosti tvorivého tímu a množstva zastúpených autorov.

Ktorá výstava momentálne prebieha?

Až do konca februára, teda do najbližších parlamentných volieb, si môžu diváci pozrieť práve spomínanú výstavu Železo, Zamat, Nožnice, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s občianskym združením Post Bellum pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Výstava sa snaží zmapovať všetko, čo k revolúcii viedlo, ako prebiehala, ale aj čo sa z jej požiadaviek podarilo zrealizovať. Ponúka aj súčasnú výtvarnú reflexiu v podaní veľkoformátovej spolupráce trojice výtvarníčok DZIVÉ (Natálie Jarembákovej, Slavomíry Ondrušovej, Ivany Šátekovej) a výtvarníka Paľa Čejku, ktorá je akýmsi strojom času posledných šesťdesiatych rokov.

Koho výstavami oslovujete?

Bude to znieť trochu ako klišé, ale výstavy sa snažíme robiť pre všetkých. Sú umiestnené vo vstupnej hale, a tak prejdú okolo nich takmer všetci návštevníci Novej Cvernovky. Mladí aj starí, návštevníci iných kultúrnych podujatí alebo prednášok, ale aj zákazníci obchodov a ateliérov, ktoré u nás sídlia.

Najviac nás baví, keď sa pri výstave zastavujú návštevníci napríklad nočných koncertov alebo klubových akcií a interagujú s výstavou v časoch, ktoré nie sú pre takéto témy úplne bežné. Špecifickou cieľovou skupinou sú žiaci a študenti základných a stredných škôl, ktorých na výstavy pozývame aj formou zážitkových vzdelávacích programov, ktoré pre nich s partnermi organizujeme.

Prečítajte si tiežZlepšite si cudzí jazyk alebo komunikačné zručnosti. V Novej Cvernovke sa môžu vzdelávať deti aj dospelí

Akou formou prebiehajú zážitkové vzdelávacie programy?

Zážitkové vzdelávacie programy sú určené primárne pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Organizujú ich vždy naši partneri, ktorí majú pripravené k danej téme samostatné programy a zároveň ich prepájajú s prehliadkou výstavy s výkladom. V prípade Okupácie 1968 to bolo združenie Living Memory, pri Dyktáte Bruselu združenie Edudrama a pri výstave Železo, Zamat, Nožnice Post Bellum a Edudrama.

Podľa čoho vyberáte témy, ktorým sa budete venovať?

Vždy sa snažíme reagovať na aktuálne spoločenské témy, posledné dva roky priali dôležitým výročiam našej histórie (50 rokov od okupácie vtedajšieho Československa, 30 rokov od Nežnej revolúcie, 15 rokov od vstupu SR do EÚ). V roku 2020 sa chceme venovať aktuálnejším témam. Tému sme si zadefinovali zatiaľ širšie − krízy.  Do popredia záujmu sa konečne dostáva asi najväčšia výzva, ktorej ľudstvo momentálne čelí, a tou je klimatická kríza. Rovnako dôležitou, ale aj súvisiacou témou je pre nás kríza dôvery, v ktorej sa nielen na Slovensku nachádzame.

Kto sa zapája do organizovania výstav? Je to kolektívna práca tých istých ľudí alebo sa to mení vzhľadom na témy?

Organizačný tím sa pri edukatívnych výstavách postupne obmieňa. Tím sa vždy snažíme vystavať tak, aby ľudia , ktorí ho tvoria, mali k téme bližší ako len profesionálny vzťah. Dôležitou zložkou sú aj dizajnéri, ktorí sú spolutvorcovia samotného obsahu a koncepcie výstav. Všetci prispievajú k výslednému celku. Na každej výstave spolupracujeme s partnermi a odborníkmi, ktorí sú z externého prostredia.

Aké sú ďalšie plány so vzdelávaním a s výstavami v Novej Cvernovke?

Našou ambíciou na budúci rok je pripraviť výstavu o environmentálnych témach, zatiaľ však nemá tento projekt jasnejšie kontúry, takže sa dáme prekvapiť. Vzdelávanie ako také je pre nás prierezovo dôležitou témou aj mimo kontextu výstav a snažíme sa zakomponovať ho aj do kultúrneho programu pre verejnosť. Na budúci rok máme naplánovaných viacero cyklických prednášok a diskusií o vede, histórii, spoločnosti a ekológii.

Mohlo by vás zaujímať