Zlepšite si cudzí jazyk alebo komunikačné zručnosti. V Novej Cvernovke sa môžu vzdelávať deti aj dospelí

Nová Cvernovka oslovuje svojím pestrým programom čoraz viac ľudí. Nie sú to len kultúrne podujatia, ale aj pravidelné workshopy a kurzy. Chcete sa naučiť umenie kaligrafie, začať šiť či kresliť? Alebo by ste si radi zlepšili angličtinu? Spoznajte zaujímavé vzdelávacie formy, ktoré kultúrno-kreatívne centrum prináša.

Živá kultúra v Novej Cvernovke sa rozvíja vďaka Nadácii VÚB. V rámci podpory aktívnych komunít je Nadácia VÚB od apríla 2017 aj pri prerode Novej Cvernovky.

Nadácia VÚB chce okrem podpory šíriť aj povedomie o Novej Cvernovke, priblížiť jej fungovanie a do kultúrno-kreatívneho centra pootvoriť dvere každému. Prinášame sériu článkov a rozhovorov, v ktorých predstavujeme komunitu ľudí z Novej Cvernovky. V siedmej časti sme sa rozprávali s tromi ľuďmi o možnostiach vzdelávania v Novej Cvernovke.

Deťom pomôže doučovanie z rôznych predmetov, dospelí ocenia večernú angličtinu

Hlavným cieľom kurzov Freedu je pomôcť deťom s prípravou do školy alebo na prijímačky. Vo Freedu sa však môže vzdelávať celá rodina. „Deti k nám chodia na doučovanie z rôznych predmetov a na kurzy prípravy na prijímačky. Dospelí navštevujú večerné kurzy angličtiny,“ hovorí zakladateľka Jana Kišoňová.

Kurzmi chcú zaujať najmä rodičov, ktorí hľadajú pre svoje deti pomoc s učením do školy, najviac z predmetov matematika, slovenčina a angličtina. „Posledné roky je veľký záujem o naše kurzy prípravy na prijímačky na osemročné gymnázium, bilingválne gymnázium a stredné školy, vysvetľuje Kišoňová.

Veľkou výhodou je, že deti aj dospelých učia vysokoškoláčky a vysokoškoláci. Vedia s deťmi prirodzene nadviazať kontakt vďaka neformálnemu, individuálnemu prístupu a ukázať im daný predmet alebo konkrétne učivo z iného pohľadu. „Deti takýto prístup oceňujú, na našich hodinách sa viac bavia, ako nudia, a tým si predmet väčšmi obľúbia. Veľmi sa tešíme z každého pozitívneho ohlasu od rodičov a od detí. Väčšinou nám hovoria, že sa vďaka prístupu vo Freedu zlepšili v škole a predmet ich začal viac baviť. Aj veľa rodičov je milo prekvapených, keď im deti hovoria, že k nám rady chodia. Takúto radosť z učenia chceme prinášať aj naďalej,“ hovorí Kišoňová. 

Všetky dôležité informácie ku kurzom aj prihlášky nájdete na webovej stránke www.freedu.sk. V každej z našich pobočiek nájdete koordinátorku kurzov, ktorá záujemcom poradí mailom, telefonicky aj osobne.

Kabinet pomalosti vám otvorí dvere do sveta kaligrafie, kreslenia či šitia

Kabinet pomalosti predstavuje v Novej Cvernovke knižnicu, kde sa stretáva klub čitateľov, ale je aj miestom pre ľudí, ktorí chcú istým spôsobom spomaliť. Napríklad počas rôznych workshopov, vďaka ktorým odložia na chvíľu mobilné telefóny.

V spolupráci s ateliérom Amulet organizujú v kabinete kurzy kaligrafie, konajú sa tu aj kurzy kreslenia, šitia a iných kreatívnych zručností pre deti.Uprednostňujeme workshopy, ktoré majú vzdelávací, umelecký a kultúrny charakter. Prispievajú ku kvalitnej komunikácii a k spomaleniu životného rytmu. Najdlhšiu tradíciu má pravidelné podujatie Cverna v uchu, ktoré je kombináciou prednášky Vladimíra Potančoka o rozličných hudobných nástrojoch a workshopu hosťa, ktorý zasvätí účastníkov do základov hry na nejakom nástroji,“ hovorí knihovník Viktor Suchý.

Prečítajte si tiežChovajú zvieratá, učia sa o ekológii a v záhrade pestujú bylinky. Spoznajte školy, ktoré u žiakov prehlbujú pozitívny vzťah k prírode

Niektoré workshopy sú zdarma a voľne prístupné, na iné sa treba prihlásiť, prípadne aj zaplatiť symbolický poplatok. „Organizátorov a lektorov vyhľadávame, ale hlásia sa aj sami. V takých prípadoch si vyberáme nekomerčné podujatia, ktoré ladia s našimi hodnotami a aktivitami,“ hovorí Suchý.

„Tento akademický rok sme poskytli priestor vzdelávaciemu projektu Inštitútu Gaia Nový príbeh. Kurzy a workshopy majú integrálny charakter − zapájajú všetky zložky ľudskej osobnosti a tvorivosti a smerujú k interdisciplinarite, udržateľnosti a zmysluplnosti. Naši návštevníci sa môžu tešiť aj na workshop hry na ukulele pod vedením Ada Juráčka,“ dodáva a zároveň pozýva Viktor Suchý.

Dramatická výchova zlepší konverzáciu aj riešenie problémov

Dramacentrum EDUdrama predstavuje v Novej Cvernovke miesto, kde sa dajú zažiť a naučiť rôzne formy dramatickej výchovy. Vítané sú deti aj dospelí. „Všetci predsa komunikujeme, riešime každodenné problémy a konflikty, sme súčasťou skupín, s ktorými potrebujeme spolupracovať – a to je presne to, čo si u nás cez rôzne príbehy môžete vyskúšať. Pre dospelých je to zase priestor a inšpirácia, ako sa pozrieť na veci z iného uhla pohľadu,“ hovorí zakladateľka Barbora Jurinová.

Na kurzy prichádzajú aj celé školské triedy. „Keď k nám príde školská skupina, učiteľky sú vždy veľmi prekvapené, ako sa žiaci správajú a ako reagujú. Rodičia, ktorí prídu spolu s deťmi, majú priestor tráviť čas spoločne a mimo domova si vysvetliť veci a pochopiť, ako ich ten druhý vidí,“ vysvetľuje Jurinová.

Centrum EDUdrama ponúka širokú škálu krúžkov a workshopov. „Všetko prebieha formou vzdelávacích programov pre školy a divadelných predstavení fungujúcich ako workshopy, v ktorých sa zahrajú deti aj rodičia. Organizujeme pravidelné popoludňajšie divadelné kurzy pre deti a dospelých,  ako aj cykly vzdelávacích seminárov, zameraných napríklad na tvorbu hier, spoznávanie nových divadelných techník alebo zdokonaľovanie konverzačných zručností,“ približuje ponuku dramacentra Jurinová.

K 30.výročiu Nežnej revolúcie ponúka EDUdrama a Post Bellum, ktoré v spolupráci s Nadáciou Cvernovka pripravilo aj výstavu Železo, zamat, nožnice: Ako padala totalita, i špeciálne vzdelávacie programy. Workshopy od oboch organizácií približia žiakom a študentom dobu, ktorá bola nedemokratická, popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí. S následkami totalitného režimu sa doteraz vyrovnávame a práve prostredníctvom zážitkového učenia sa aspoň lektori a lektorky pokúsia mládeži načrtnúť dobu, v ktorej žili ich rodičia, starí rodičia.

Účastníci vzdelávacích programov pochopia historické súvislosti Nežnej revolúcie a udalostí Novembra 89 prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Zoznámia sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudsko právnou problematikou. Popracujú na rozvoji svojej sociálnej a emočnej inteligencie pomocou vcitenia sa do motivácií a emócií postav workshopu. Žiaci a študenti si zlepšia komunikačné a argumentačné zručností a ich schopnosti kriticky myslieť. Ide tiež o prevenciu sociálno-patologických javov (xenofobických a rasistických postojov), šikanovania či zlepšenie klímy v triedach.

Záujemcovia zo základných a stredných škôl sa môžu hlásiť u Silvii Hutárovej (silvia.hutarova@postbellum.sk) z občianskeho združenia Post Bellum a Barbory Jurinovej (jurinova@edudrama.sk) z občianskeho združenia Edudrama.

Mohlo by vás zaujímať