Vzťah k zvieratám sa deti učia najmä od rodičov. Empatia je základ, hovorí Natália Babicová zo Zvieracieho ombudsmana

Pozitívny a láskavý vzťah k zvieratám nie je, žiaľ, pre všetkých samozrejmosť. Dôkazom sú stovky týraných zvierat, ktoré končia v útulkoch po celom Slovensku. Zvieracieho ombudsmana tvorí skupina ľudí, ktorej život opustených zvierat nie je ľahostajný. Táto organizácia spája útulky a združenia po celom Slovensku a verí, že práve vzdelávanie najmladšej generácie je cesta, ako násilie na živých tvoroch v budúcnosti zastaviť.

Všetko sa začalo pred desiatimi rokmi, keď skupinu dobrovoľníkov spojila láska k zvieratám, prírode a odvaha bojovať proti krutosti a násiliu. V priebehu rokov sa z neformálnej skupiny ľudí stala iniciatíva, ktorá našla domov stovkám zvierat, združila útulky a dokonca zmenila trestný zákon, podľa ktorého už zviera nie je vec, ale živá bytosť.

Nadácii VÚB záleží na zodpovedných projektoch, ktoré zlepšujú našu spoločnosť, a preto aktivity organizácie podporila v rámci komunitných grantov. 

Násilie na zvieratách je na Slovensku stále problémom

Aj keď by sa mohlo zdať, že vzťahy medzi ľuďmi a zvieratami sú dnes pevnejšie, nie je to úplne tak. Čísla o týraných zvieratách sú aj v 21. storočí stále alarmujúce. „Denne sa nám to potvrdzuje v našej právnej poradni, kde sme za minulý rok prijali takmer 1 500 podnetov na prípady týrania zvierat.

Týranie zvierat, nedostatočná starostlivosť o ne, zvýšená agresivita a nedostatok empatie sú problémy, ktoré sú na Slovensku, žiaľ, veľmi rozšírené,” vysvetľuje Natália Babicová, PR manažérka zo Zvieracieho ombudsmana.

Svoju hodnotu má každé zviera, myš aj slon

Vo Zvieracom ombudsmanovi veria, že práve osveta, budovanie empatie a komunikácia sú správnou cestou. Vzdelávať chcú nielen dospelých, ale aj deti, u ktorých je najlepšie vytvárať zdravý vzťah so zvieratami od útleho detstva.

„Zvieratá potrebujú našu ochranu, väčšinou sa totiž nevedia brániť samy. V mnohých prípadoch oplývajú naozaj výnimočnými schopnosťami, ktorými človeka jednoznačne prevyšujú. Nehovoriac o zvieratách, ktoré pre ľudí robia veľmi záslužnú prácu, napríklad vodiace psy. Každé zviera má však svoju spoločenskú hodnotu, či hovoríme o myši, alebo o slonovi,” dopĺňa Natália.

Jedným z cieľov organizácie je, aby si ľudia hodnotu zvierat uvedomovali a správali sa k nim empaticky už od detstva. „Čím skôr tému ochrany zvierat u detí podchytíme, tým lepšie. Je totiž nevyhnutné vštepovať deťom prospešné hodnoty, medzi ktoré empatia a ochrana ohrozených skupín rozhodne patria. Chceme vybudovať sieť Detských zvieracích ombudsmanov, ktorí budú toto posolstvo, ktoré je dôležité pre celú spoločnosť, posúvať ďalej medzi ostatných ľudí,” vysvetľuje Natália.

Rozprávajme sa s deťmi o role zvieraťa v živote človeka

Dlhé roky táto téma chýbala v školách a aj keď sa im prednedávnom podarilo dostať ju do školských osnov, stále cítia potrebu rozširovať ju aj mimo vyučovania. „Deti sa síce o zvieratách učili v školách aj doteraz, no skôr zo zoologického hľadiska v rámci prírodovedy či prírodopisu. Menej sa už hovorilo o zvieratách ako o súčasti ekosystému, ich role v živote človeka či správnej starostlivosti o ne,” hovorí Natália Babicová.

Príroda dostáva v posledných desaťročiach od ľudí poriadne zabrať, čo má obrovský vplyv aj na život zvierat po celom svete. „Nadmerným výrubom lesa na Slovensku prichádzajú o prirodzený domov mnohé divé zvieratá. Okrem toho sme, bohužiaľ,  najväčším vývozcom psov od nelegálnych množiteľov na svete. Tieto činy síce v súčasnosti konajú dospelí, no aj tí boli kedysi deťmi. Vzdelávaním chceme takémuto konaniu v budúcnosti predísť,” vysvetľuje.

Vzťah k zvieratám by sme mali budovať v škole aj mimo nej

Nápad vzdelávať najmladšiu generáciu vznikol vo Zvieracom obmudsmanovi už pred niekoľkými rokmi. „V tíme pravidelne rozoberáme, čo sa asi deje v hlavách tyranov, či im chýba empatia, čo zlé mohli v minulosti zažiť, keď dokážu ubližovať bezbranným tvorom. Okrem toho sme premýšľali, ako týranie zvierat na Slovensku zmierniť či dokonca zastaviť. Zhodli sme sa, že najefektívnejšie je o ochrane prírody a zvierat vzdelávať najmenších,” hovorí Natália Babicová.

Tím Zvieracieho ombudsmana

Začali sa pohrávať s myšlienkou zavedenia témy ochrany zvierat do vyučovania, ale aj mimo neho. „Pred spustením projektu sme oslovili skúsených pedagógov, ktorí do toho išli bez váhania s nami, a my už sa nevieme dočkať, keď naše animačné programy využijeme v praxi,” hovorí Natália.

Vzdelávanie síce momentálne ovplyvnili obmedzenia v dôsledku ochorenia COVID-19, v organizácii sa však tešia, keď budú môcť všetky plány s deťmi realizovať. Workshopy by mali prebiehať v rámci detských táborov aj v školách v prírode. „Veríme, že vďaka neformálnemu prostrediu budeme mať priestor na viac hravých náučných prvkov a atmosféra medzi deťmi bude uvoľnenejšia ako v školských laviciach. Keď sme podobné vzdelávania realizovali, bolo to vždy na pôde školy, preto sa tešíme na túto novú skúsenosť,” vysvetľuje Natália.

Deti život zvierat prirodzene fascinuje

Zo skúsenosti vnímajú, že deti majú všeobecne pozitívny vzťah k zvieratám. „Keď idete so psíkom po ulici, väčšina detí, od najmenších po tie staršie, sa za ním otočí, chce ho pohladkať. Rovnako je to aj so vzťahom k iným zvieratám. Deti fascinuje život zvierat, mnohé sa o ne zaujímajú v prírodopisných knihách, chcú vedieť viac o ich vlastnostiach či schopnostiach. Tieto dve skupiny, deti a zvieratá, spája podľa nás najmä nevinnosť.”

Negatívny či dokonca agresívny vzťah k zvieratám podľa Natálie Babicovej preberajú deti skôr od niektorých dospelých. „Deti sú vo svojej podstate dobré, samy od seba z nejakej vnútornej motivácie nie sú presvedčené, že by mali ubližovať zvieratám alebo by sa k nim mali správať zle,” hovorí.

„Ako v každom inom prípade, je to najmä o príklade zo strany dospelých. Ak deti vidia, že rodičia chovajú psa na reťazi, že doň nebodaj kopú, nedávajú mu žrať, takéto správanie môže dieťa zopakovať. Ak však vidia príklad vzornej starostlivosti a úcty ki zvieratám, nemajú dôvod správať sa opačne. Platí tu v podstate rovnaký model, ako keď deti učíme, ako sa správať k ľuďom. Ak k nim dospelý bude úctivý, milý a bude im nápomocný, rovnaké správanie s veľkou pravdepodobnosťou preberie aj ich dieťa.”

Zviera ako darček poriadne zvážte

Je bežné, že rodič má  vo výchove dobré úmysly, no v konečnom dôsledku to niekedy dopadne inak. „Príkladom sú narodeniny či Vianoce. Práve v tomto období mnohé deti túžia po vlastnom zvieratku, ideálne huňatom, ktorého videli v reklame či v rozprávke,” hovorí Natália.

Rodičia požiadavke svojich detí často neodolajú a splnia im ich sen. „Zviera kúpia bez rozmyslenia, vyberajú najmä podľa vzhľadu, a zabúdajú na to, že pri výbere nového domáceho miláčika musia myslieť aj na to, či sa hodí k ich životnému štýlu, či sa dobre znáša s deťmi, či sa hodí do domu alebo do bytu,” vysvetľuje Natália.

Prečítajte siAk človek pracuje dvanásť hodín denne a chce psa do bytu, pre oboch je to trápenie, hovorí pracovníčka útulku Katarína Ruskovská

V útulku v Michalovciach našlo tento rok útočisko až 250 psov. Niektoré z nich dostali druhý domov, iné na nových majiteľov stále čakajú. Dnes už neplatí, že útulky sa plnia iba po Vianociach a psy končia ako nechcené darčeky.

Vyhýbajte sa cirkusom aj nelegálnym množiteľom

Predvianočné nákupy nahrávajú nelegálnym množiteľom, pre ktorých je koniec roka najziskovejším obdobím. „Množitelia chovajú psy v katastrofálnych podmienkach. Takýto psík, ktorý nadobudne fyzické aj psychické problémy, sa pre nového majiteľa stáva skôr príťažou než  radosťou, a tak zvieratá po sviatkoch hromadne končia v útulkoch. Preto odporúčame zadováženie zvieraťa poriadne zvážiť, môže to byť záväzok aj na 15 rokov. Ak sa rodina pre psíka predsa len rozhodne, odporúčame radšej adopciu z útulku. Práve opustené zvieratká dokážu rodine darovať najviac lásky,” radí.

Pracovníčka zo Zvieracieho ombudsmana odporúča rodičom vyhýbať sa návšteve cirkusu. „Na Slovensku sú po novom síce zvieratá v cirkusoch zakázané, no niektorí prevádzkovatelia sa vynašli a zvieratá so sebou vozia aj naďalej. Síce s nimi nemajú drezúrne čísla priamo v aréne, ale predvádzajú ich formou pojazdnej zoo. Zvieratá v cirkusoch preto žijú aj naďalej vo veľmi nevhodných podmienkach a rodičia s deťmi by sa im mali oblúkom vyhýbať,” dodáva Natália Babicová.

Buďme najmladšej generácii pozitívnym príkladom

Zo skúseností však vedia, že mnohým rodičom nechýba v tomto smere empatia. „Našu základňu na sociálnych sieťach, kde pravidelne komunikujeme výsledky práce aj nové prípady týrania, tvoria dospelí ľudia, z ktorých mnohí sú rodičmi. Veľa z nich na tieto témy reaguje citlivo, preto veríme, že o nich hovoria aj so svojimi deťmi a snažia sa im vštepiť správne hodnoty,” hovorí.

„Na druhej strane sú tu však aj rodičia, ktorí sa k zvieratám nesprávajú úctivo, a v mnohých prípadoch idú svojim deťom v tejto oblasti zlým príkladom. Preto vnímame ako dôležité, aby sme sa tejto téme a odovzdávaniu informácií deťom venovali práve my, aj prostredníctvom projektu Detský zvierací ombudsman,” dodáva Natália Babicová.

Mohlo by vás zaujímať