O nás

Za každým projektom, ktorý Nadácia VÚB podporila, sú zaujímavé príbehy. Príbehy ľudí a organizácií do
života ktorých sme vstúpili. Je nám cťou, že môžeme byť súčasťou projektov, z ktorých sa stali naše
srdcovky. Aj preto sa chceme o ne s vami podeliť.

V online magazíne Nadácie VÚB vám rozpovieme príbehy našich i vašich srdcoviek z oblastí:

  • Ľudia – predstavíme ľudí, ktorí pomáhajú ostatným a ktorí si zaslúžia našu pozornosť
  • Umenie – porozprávame príbehy o zachránených kultúrnych pamiatkach a vznikajúcich dielach mladých umelcov
  • Miesta – poodhalíme „dušu“ postupne ožívajúcich unikátnych miest a lokalít
  • Vzdelanie – prinesieme zaujímavosti zo sveta vzdelávania, cez ktoré sa budete môcť naučiť niečo nové

Viac informácií o nadačných programoch nájdete na www.nadaciavub.sk.