O srdcovkách

Za každým projektom, ktorý Nadácia VÚB a VÚB banka podporili, sú zaujímavé príbehy. Príbehy ľudí a organizácií do života ktorých sme vstúpili. Je nám cťou, že môžeme byť súčasťou projektov, z ktorých sa stali naše srdcovky. Aj preto sa chceme o ne s vami podeliť.

V online magazíne vám rozpovieme príbehy našich i vašich srdcoviek z oblastí:

  • Ekológia – predstavíme zelené iniciatívy, ktoré sa venujú zlepšovaniu životného prostredia
  • Ľudia – predstavíme ľudí, ktorí pomáhajú ostatným a ktorí si zaslúžia našu pozornosť
  • Umenie – porozprávame príbehy o zachránených kultúrnych pamiatkach a vznikajúcich dielach mladých umelcov
  • Miesta – poodhalíme „dušu” postupne ožívajúcich unikátnych miest a lokalít

Viac informácií o nadačných programoch, projektoch a bankou podporených projektoch a iniciatívach nájdete na www.nadaciavub.sk, www.zelenabanka.sk, www.facebook.com/vub.banka a www.linkedin.com/company/vub/.