Podarilo sa zachrániť ďalší poklad Slovenska. Vzácne fresky objavili v kostole v Dúbravici len nedávno

Nástenné maľby v gotickom kostole v Dúbravici neďaleko Banskej Bystrice by sme pri jeho návšteve ešte pred dvomi rokmi hľadali márne. Najvýraznejšou dominantou malého kostola bol ešte donedávna barokový oltár. Všetko zmenil reštaurátorský výskum, počas ktorého sa podarilo na stenách kostola objaviť pod vápennými nátermi vzácne fresky.

Prvú fázu reštaurovania fresiek v rímskokatolíckom Kostole sv. Žofie v Dúbravici sa podarilo úspešne ukončiť vďaka programu Poklady Slovenska, v rámci ktorého pamiatka zvíťazila vo verejnom online hlasovaní.

Zapojte sa do tohtoročného hlasovania o záchranu vzácnych kultúrnych pamiatok. Hlasovať o záchranu vašej obľúbenej pamiatky môžete až do 15. júna.

Gotická architektúra inšpirovaná Chorvátskom 

Kostol sv. Žofie v Dúbravici bol v 15. storočí postavený zrejme na podnet rodiny Dúbravických, ktorá bývala vo vedľajšom kaštieli. „Ide o gotický kostol so zaujímavou architektúrou, ktorá bola súčasťou väčšieho komplexu.

Má netypickú osemhrannú vežu, ktorá sa nachádza vedľa lode kostola, rovný drevený strop a zaklenutú rebrovú klenbu. Hovorí sa, že rodina Dúbravických si priniesla túto architektúru z Chorvátska, kde sa stavali podobné kostolíky bežne,” vysvetľuje kňaz Róbert Žilka, správca farnosti Poniky.

Netušili, že pod bielymi stenami sa skrývajú vzácne maľby

Vzácne fresky, ktoré sa v roku 2019 podarilo v kostole objaviť, sa roky ukrývali  pod vápennými nátermi. „Tušili sme, že na stenách niečo je, keďže kostol má 600 rokov. Rôzne fragmenty fresiek objavil však až reštaurátorský prieskum,” hovorí Žilka.

Na začiatku nevedeli, koľko fresiek v priestoroch kostola objavia a v akom stave budú. „Fresky sme objavovali postupne. Reštaurátori sami na začiatku netušili, aký rozsah fresiek tu bude a či vôbec bude možné dať ich dokopy,” dodáva. Prieskum však potvrdil, že vzácne maľby sa pravdepodobne nachádzajú v celom rozsahu kostola. Podľa odborníkov ide o maľby z obdobia konca gotiky a začiatku renesancie, realizované technikou al secco (t. j. maľbou na suchú omietku).

Jedna z najvzácnejších fresiek zobrazuje Judáša

V Kostole sv. Žofie dnes môžeme vidieť odkryté fresky s rôznymi motívmi. „Na stenách je zobrazené umučenie pána Ježiša Krista, motívy zvestovania, ukrižovania a  kladenia do hrobu. Nájdeme tam aj mnohé ďalšie biblické motívy a  ornamentálne prvky výzdoby. Zaujímavé sú aj dva erby po stranách víťazného oblúka a v sakristii erb rodiny Dúbravických,” hovorí Róbert Žilka.

Reštaurátori sa domnievajú, že ako predloha niektorých fresiek slúžili maliarom diela Albrechta Dürera. „Pri viacerých freskách sme objavili aj rôzne nápisy. Nevieme, čo presne znamenajú, ale jeden z nich sa opakuje v kostole viackrát a je možné, že ide o podpis autora,” dodáva.

Za najvzácnejšiu a prvú objavenú fresku považujú zobrazenie osoby, ktorá drží v ruke mešec. Odborníci sa domnievajú, že ide o Judáša. „Postava  je nakreslená veľmi bravúrne. Je pravdepodobné, že je to Judáš aj preto, lebo celá osoba je otočená smerom von zo scény. Na tejto freske veľmi dobre vidno, že majster bol odborník. Môžeme vidieť pekne zachytenú tvár aj ďalšie detaily,” opisuje Róbert Žilka.

Organ v Španej Doline obnovili po dvesto rokoch. Prečítajte si, čo z neho robí unikát

Zachrániť vzácnu pamiatku mohli aj vďaka podpore ľudí

Na reštaurovaní pracovalo v kostole od júla minulého roka osem reštaurátorov z celého Slovenska. „Reštaurátori odkrývali postupne viaceré vrstvy a kostol sa začal ukazovať v celej svojej kráse. Prvú fázu sa nám podarilo dokončiť tento rok v marci,” hovorí Róbert Žilka.

Do prvej etapy záchrany nástenných malieb sa mohli pustiť vďaka výhre v súťaži Poklady Slovenska, ktorá im poskytla potrebné financie. „Boli sme veľmi radi, že sa nám verejné hlasovanie podarilo vyhrať a dostali sme podporu od Nadácie VÚB, do poslednej chvíle to bolo s hlasovaním veľmi tesné,” spomína Róbert Žilka.

Malý kostol s veľkou atmosférou

Objavenie a záchrana vzácnych nástenných malieb má pre kostol v Dúbravici obrovský význam. Vďaka freskám sa malý kostolík zaradí medzi vzácne stredoveké chrámy v banskobystrickom regióne, ako sú napríklad kostoly v Ponikách, Čeríne či Zolnej. Práve tieto stavby vynikajú freskovou výzdobou a predstavujú bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska. 

Obnova vzácnych fresiek umožní rozšíriť zoznam stredovekých nástenných malieb na Slovensku, ale aj jednoduchšiu identifikáciu historických súvislostí, ktoré sa týkajú rodu Dúbravických. „Odkrytie fresiek znamená ukázanie kostola v plnej kráse, tak ako vyzeral kedysi,” dodáva kňaz Róbert Žilka.

Mohlo by vás zaujímať