Organ v Španej Doline obnovili po dvesto rokoch. Prečítajte si, čo z neho robí unikát

História organa v Španej Doline siaha do roku 1751. Je posledným zachovaným zvukovo autentickým organom od vychýreného banskobystrického výrobcu organov Martina Podkonického. Prečítajte si, v čom spočíva unikátnosť špaňodolinského organa, ktorý sa po vyše dvesto rokoch podarilo obnoviť.

Počas svojej existencie bol organ viackrát ladený, reštaurovaný a neodborne opravený, čo viedlo k strate unikátneho barokového zvuku. Slovenský klenot sa podarilo obnoviť vďaka Nadácii VÚB, a tak si budú môcť aj ďalšie generácie vypočuť jeho pôvodný zvuk.

Jediný organ s pôvodným píšťalovým fondom

Vzácnosťou organa je barokový píšťalový fond, ktorý je pôvodný, nový je len hrací stôl organa. S pôvodným píšťalovým fondom sa na Slovensku pri iných organoch nestretneme, preto si tento organ aj po vyše dvesto rokoch zachováva svoje barokové čaro.

Organista Matúš Kucbel približuje jedinečnosť organa v Španej Doline. „Približne 90 percent píšťalového fondu je pôvodného, čo organ umiestňuje na prvé priečky významnosti organov na našom území. Vďaka tomu, že sa obnovil, môžeme hovoriť o jedinečnom autentickom zvukovom unikáte.“

Dielo významného majstra

Autorom organa je majster Martin Podkonický, ktorý ako významný staviteľ organov pôsobil v 18. storočí v Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že pri obnove organových dielov zo Španej Doliny bol na prospektovej vzdušnici nájdený štítok s rukopisom Martina Podkonického, ktorý dosvedčuje, že organ pochádza z jeho dielne.

„Martin Podkonický patril medzi najvýznamnejších výrobcov organov neskorého baroka na strednom Slovensku. Práca Podkonického v Španej Doline bola podľa umeleckých i remeselných kvalít porovnateľná s najlepšími v Rakúsku,“ približuje históriu nástroja Kucbel.

Prečítajte si tiežV Betliari objavili unikátnu knihu hodiniek, pamiatka z 15. storočia ležala roky v zásuvke

Nástroj s dvestoročnou históriou

Organ dali v 18. storočí postaviť jezuiti pri príležitosti návštevy panovníka Františka I. v banských mestách. Bratská pokladnica prispela sumou 138 zlatých, 162 zlatých uhradil páter superior. Organové diely a časť píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice.

Organ s mohutným pompéznym zvukom

Organ v Španej Doline je charakteristický svojimi skôr juhonemeckými vplyvmi. Jeho zvuk je mäkký, teplý, veľmi ľúbezný a u poslucháčov obľúbený. „Barok bol typický svojou mohutnosťou a pompéznosťou v hudbe. Oproti renesancii, ktorá bola skôr spevná a tanečná, v baroku sa upriamila pozornosť na inštrumentálnu interpretáciu hudby,“ hovorí organista.

Matúš Kucbel je presvedčený, že po kompletnej obnove organa budú aj bežní poslucháči počuť, že nejde o všedný a typický hudobný nástroj, ktorý možno počuť vo väčšine dedinských chrámov.

Jedinečná atrakcia v srdci Slovenska

Nie je len regionálnym, ale aj celoslovenským a celoeurópskym pamätníkom obdobia barokového organárstva. „Špania Dolina ako klenot v srdci Slovenska získa týmto organom jedinečnú historickú atrakciu, ktorá ani vo vzdialenejšom okolí nemá páru a konkurenciu. Úspešné ukončenie projektu obnovy špaňodolinského organa si sľubuje pritiahnuť do Španej Doliny množstvo turistov a záujemcov o tento barokový skvost medzi hudobnými nástrojmi,“ vysvetľuje Kucbel.

Mohlo by vás zaujímať