V Rajci vytvorili miesto, kde sa deti učia vonku. Záleží im na tom, aby do aktivít zapájali aj seniorov

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Tilia prišli s nezvyčajným nápadom. Spolu s učiteľmi z Katolíckej spojenej školy v Rajci sa rozhodli vytvoriť priestory na vonkajšiu výučbu detí. No nielen to. Vytvorili ďalšie miesta, na ktorých sa môžu stretávať mladí so seniormi.

O zmysloch sa v rámci prvouky učia v záhrade

„Hlavnou myšlienkou bolo priniesť zaujímavé aktivity, ktoré povzbudia učiteľov a žiakov, aby sa mohli učiť vonku. To ich zároveň vedie k všímaniu si prírody a jej prepojenia s každodenným životom,“ vysvetľuje Eva Stanková zo združenia Tilia. Rodičia detí spolu s učiteľmi vytvorili priestor s altánkom a s lavičkami, kde sa už dokonca uskutočnili aj prvé hodiny.

Prváci sa tak už na jeseň minulého roka napríklad vybrali do jesennej záhrady učiť sa o zmysloch. „V rámci prvouky si trénovali sluch v šuštiacom lístí, čuch si uvedomovali pri ovoniavaní rôznych byliniek. Prekvapenia v plátenných vrecúškach zase dali zabrať ich hmatu. Zrak si skúšali pomocou lupy a na záver vznikla šnúrová galéria jesenných listov,“ vymenúva Eva Stanková.

Chcú, aby priestor využívali všetci bez rozdielu veku

Názov združenia Tilia je odvodený z  latinského názvu slova lipa. Symbolizuje priateľstvo, silu, húževnatosť, spojenie človeka a prírody, o čo združeniu ide. „Altánok sme vybudovali v  bývalej farskej záhrade s ovocným sadom v Rajci , kam sa učitelia môžu vybrať so svojimi žiakmi. Popri ňom sme vytvorili ďalšie miesta s lavičkami pri rieke Rajčanka a na dvoch miestach pri budove samotnej školy,“ vymenúva Eva Stanková.

Tieto miesta slúžia nielen učiteľom a žiakom, ale aj ďalším obyvateľom Rajca. „Mysleli sme aj na seniorov, ktorých chceme začleňovať do aktívneho života a prepájať s mladými. Aj v tomto duchu sa niesol náš projekt Učíme sa vonku, učíme sa so starkými. Spoločne so seniormi sme počas spoločných brigád pripravili pôdu pre zasadené cibuľoviny a na budúci rok nám pribudnú záhony s kvetmi.“

Prečítajte siNa mieste čiernej skládky vytvorili park. Ekológia by mala byť jednou z najvyšších priorít, hovorí Zoltán Végh z Bušiniec

Obec Bušince je druhou najväčšou obcou v okrese Veľký Krtíš. Pred ôsmimi rokmi začala intenzívne pracovať na zlepšení a zvýšení separácie komunálneho odpadu. O ekológii a aktívnom prístupe obyvateľov sme sa rozprávali so súčasným starostom.

Deti sa so starkými učia, ako sa starať o záhradu

V Tilii sa najviac tešia, že učenie vonku sa v Rajci začalo skloňovať častejšie a nadchli sa pre tento nápad aj učitelia. „Dôležité boli najmä naše spoločné semináre, stretnutia, modelové hodiny s deťmi, záhradkárske aktivity so starými rodičmi. Deti sa boli učiť pri vode, spoločne sme orezávali vŕby a vďaka prútom sme mohli uskutočniť aj košikársky kurz, ktorý sme pre veľký záujem dvakrát zopakovali,“ dodáva Eva Stanková.

Vďaka zdrojom z  Nadácie VÚB mohlo združenie zakúpiť aj rôzne náradie, knihy o košikárstve a ďalšie pomôcky, ktoré sa využívajú pri kurzoch. „V našich aktivitách pokračujeme a motivujeme ľudí k  zdanlivo obyčajným veciam, ako vybrať sa von, nazbierať prúty, upliesť si košík.

Rovnako dôležité je pre nás rozvíjanie ovocinárstva či záhradkárstva s pomocou starkých. Len pred pár dňami sme mali v Rajci ďalší ovocinársky kurz v záhrade a na jar budeme čakať na prvú zakvitnutú jabloň,“ hovorí Eva Stanková.

Zručnosti z kurzov využili na šitie rúšok

Pandémia sa, žiaľ, dotkla v týchto dňoch aj aktivít združenia. „V organizácii momentálne doťahujeme veci, na ktoré nikdy nebol čas. Zároveň sme uvažovali, ako by sme mohli v tejto situácii pomôcť. Keďže sme minulý rok robili kurzy šitia, spojili sme sa a šijeme doma rúška, ktoré rozdávame ľuďom v okolitej komunite. Okrem toho s deťmi chodievame do lokality, kde sa nachádza veľa ropúch a prenášame ich cez cestu do bezpečia,“ dodáva Eva Stanková.

Mohlo by vás zaujímať