Na mieste čiernej skládky vytvorili park. Ekológia by mala byť jednou z najvyšších priorít, hovorí Zoltán Végh z Bušiniec

Obec Bušince je druhou najväčšou obcou v okrese Veľký Krtíš. Pred ôsmimi rokmi začala intenzívne pracovať na zlepšení a zvýšení separácie komunálneho odpadu. O ekológii a aktívnom prístupe obyvateľov sme sa rozprávali so súčasným starostom. Navštívili sme obec, kde sa podarilo spoločnými silami na miestach čiernych skládok vytvoriť priestor na oddych, a tak zlepšiť život obyvateľov.

Dôležitou súčasťou obce bol kedysi kaštieľ s rozsiahlym parkom. Ten bol zbúraný takmer do základov a na jeho mieste postavili objekt, ktorý slúžil ako hospodárske centrum. Neskôr podnik zoštátnili a po zmene režimu sa budovy využívali ako hospodárske a ubytovacie zázemie.

Neďaleko bývalého kaštieľa sa dnes nachádza oddychová zóna. Ešte nedávno tu však bola čierna skládka. V minulosti bol na mieste osadený kontajner na zber komunálneho odpadu, no keď sa kontajner rýchlo naplnil, občania často sypali odpad vedľa neho. K vzniku skládky v obytnej zóne tak došlo postupne a vedenie obce s ňou zápasilo niekoľko rokov.

V obci sa rozhodli konať, a tak vypracovali projekt, ktorého cieľom bolo ľudí vzdelávať a z miesta neďaleko kaštieľa vytvoriť opäť atraktívne miesto. „Zamerali sme sa na dôležitosť separovania odpadu. Chceli sme občanov informovať o tom, čo odpady znamenajú pre prírodu aj z hľadiska časového rozkladu. Využili sme možnosť vplývať edukačne na občanov a predovšetkým na deti. Je dôležité, aby sme o témach ekológie vzdelávali deti v čo najmladšom veku, keď sa ešte dajú formovať,“ približuje myšlienku projektu starosta obce Zoltán Végh.

Zbohom, smetisko, vitaj, nový park

Základom bolo vytvoriť na mieste skládky oddychovú zónu pre občanov. Vďaka podpore Nadácie VÚB boli v priestore umiestnené oddychové lavičky, hracie prvky pre deti a edukačná tabuľa s informáciami o dĺžke rozkladu jednotlivých typov odpadu v prírodnom prostredí.

V lokalite bola umiestnená nádoba na zber skla a vysadená zeleň, niekoľko stromov vrátane gaštana jedlého. „Na mieste bývalej čiernej skládky bolo potrebné rozkopať a zarovnať zem. Na istých miestach dodnes nerastie tráva, pretože tu boli neustále konáre a nános zmiešaného odpadu,“ vysvetľuje starosta.

S odstraňovaním skládky pomáhali občania

K skrášľovaniu prostredia prispeli predovšetkým občania. „Máme aktívnejšiu časť obyvateľov, ktorá sa zapája formou víkendových brigád párkrát do roka. V tomto projekte sme robili aj výsadbu stromov. Občania sa zapojili pri samotnom odstraňovaní skládky, no aj pri sadení.“ Podľa starostu je dôležité zapájať do procesu nielen ľudí, ktorí obývajú okolité ulice, ale aj iných obyvateľov obce.

Pravidelne tak odstraňovali čierne skládky aj na mnohých iných miestach. Starosta bol sám príjemne prekvapený, aké veľké množstvo ľudí sa zapojilo. „Viem o ľuďoch, ktorí skládku priamo vytvárali a potom sa zúčastňovali aj na jej odstraňovaní. Práve takáto aktivita je najviac edukačná,“ vysvetľuje svoj pohľad.

Ekológia by mala byť jednou z najväčších priorít

Problém nelegálnych skládok riešilo vedenie aj v rámci diskusií s okolitými obcami. Zaujíma ich, ako problém riešia ich susedia. V ekologickejšom správaní občanov starosta vníma progres. „Vidím to aj číselne vyjadrené pri kontrole výdavkov miery separácie. Je to celé o nás samotných obyvateľoch. Musíme si určiť priority v rámci nášho života a spoločnosti. Ekológia by mala mať jednu z najvyšších priorít. Najmä u mladých ľudí a nasledujúcej generácie.“

Podľa starostu treba k odpadu začať pristupovať zodpovedne. „Je to proces mravčej práce, no postupnými krokmi to povedie k pozitívnemu výsledku. Problém sa bude postupne zväčšovať, preto by mal každý svojou mierou prispieť a urobiť, čo je v jeho silách. Ak sa človek aktivizuje a zapojí aj svoje okolie, nastanú viditeľné výsledky. Človek k tomu musí pristupovať kreatívne a pozitívne. Vždy sú možnosti a dôležité sú informácie. Ľudia sami hľadajú možnosti, čo a ako robiť. Niektorí viac, iní menej. Súvisí to aj s ich prístupom k životu. Všetci si môžeme ísť príkladom. Každý z nás má inú hranicu, kedy sa to v ňom zlomí a začne robiť postupné kroky k zmene svojich zvykov. Aj ja si pretváram návyky. Snažím sa na sebe pracovať. Tento proces sa neskončí, pretože má mnoho zložiek a tie treba postupne zlepšovať,“ hovorí Zoltán Végh.

Všetko je o disciplíne

Jednou z prvých obáv vedenia po úspešnej realizácii projektu bolo, že obyvatelia začnú nosiť odpad mimo obce. S týmto problémom sa však obec stretáva čoraz menej. „Všetko je o disciplíne. Ak sa znečistenie náhodou opakuje, samotní obyvatelia kontaktujú príslušný úrad a sami na to dávajú pozor. Aj ja pravidelne sledujem okolie. Vždy obyvateľom zdôrazňujem, že ak majú veľkoobjemový odpad, nech nás o tom informujú a nájdeme riešenie, ako s ním naložiť podľa množstva a druhu,“ vysvetľuje starosta.

V obci funguje miestna poriadková služba

V obci sa snažia postupne odstraňovať všetky miesta, kde vznikli malé čierne skládky. Na jar a na jeseň robia pravidelné čistenie popri prístupových cestách do obce, neďaleko školy založili kompostáreň. Ďalším projektom bolo udržateľné skrášlenie miesta, kde tiež vznikala skládka.

Prečítajte si tiežV obci Bánov rozbehli aktivity, ktoré majú znížiť množstvo odpadu. Dospelí si obľúbili bazár a deti výmenu hračiek

V obci funguje aj miestna poriadková služba. V apríli tohto roku došlo k úplnému odstráneniu skládky a skrášleniu lokality vďaka podpore projektu od Nadácie VÚB. Približne v tom istom čase sa občania zaktivizovali a v priebehu jedného dňa odstránili skládku s rozlohou priemerného dvojizbového bytu.

Pozitívnym výsledkom je, že na žiadnom z daných miest sa skládky neobnovujú a samotní obyvatelia na to dávajú pozor. Majú väčšiu motiváciu chrániť miesto a spoločne si tak zlepšovať kvalitu svojho života.

Nikto nebude robiť turistiku tam, kde je špina a odpad

Rozvoj obce v ekologickej oblasti postupuje mnohými smermi. „Podobné aktivity robíme aj na rieke Ipeľ. Vodáctvo na Ipli nemalo v obci tradíciu, no približne pred dvoma rokmi v rámci cezhraničnej spolupráce zakúpili člny. Využívajú ich na športovoturistické aktivity formou splavovania. O túto aktivitu má záujem mladšia generácia, ale aj menšie deti,“ približuje starosta.

Na zlepšenie turistického využitia rieky Ipeľ bolo potrebné venovať sa aj problematike znečistenia prostredia. „Nikto nebude robiť turistiku tam, kde je špina a odpad. Zber odpadu z okolia aj priamo z rieky realizujeme dva- až trikrát do roka. Aktivizujeme ľudí k zberu odpadu aj na vode, pretože jedna vec je vyzbierať odpad na brehu, ale určité množstvo je priamo v rieke. Zameriavame sa na časť rieky v našom katastri a na miesta, ktoré stíhame kapacitne vyčistiť. Pravidelne komunikujem s občanmi a snažím sa ich edukovať ohľadom recyklácie. Dôležitá je aj prevencia zlepšovanie do budúcnosti,“ približuje problematiku Zoltán Végh.

O zlepšeniach spoločne diskutujú

Nápady na zlepšovanie kvality života v obci prichádzajú postupne od samotných občanov, do návrhov realizácie je zapojených aj niekoľko aktívnejších poslancov. Každé zlepšenie prechádza množstvom diskusií o danej problematike.

Radi by sa časom zamerali aj na protidrogovú osvetu, prostredníctvom časovo obmedzených aktivít. Tie by starosta rád prepojil s Ipľom a vodáctvom. „Teraz sa dosť zameriavame na táborisko pri rieke, budujeme to tam, rozširujeme a zlepšujeme, aby sme vytvorili vhodné zázemie. Chceme sa zamerať na turizmus, vybudovať turistickú ubytovňu, rozbehnúť medzinárodné spolupráce so širším okruhom krajín z Európy. Máme rozbehnutú fungujúcu spoluprácu s Českom a Maďarskom. Radi by sme sa orientovali aj na Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, možno aj na Taliansko,“ dodáva starosta obce Bušince Zoltán Végh.

Ing. Zoltán Végh

Kto je Ing. Zoltán Végh?

Je rodákom z Bušiniec. Vzdelaním je ekonóm, ktorý viac ako desaťročie pracoval v medzinárodnej preprave. Po návrate do rodnej obce si získal dôveru obyvateľov, aktuálne už tretie volebné obdobie. Verí, že je potrebné vidieť, ako to inde funguje, aby sa človek snažil hľadať a neustále kreovať. Kladie dôraz na to, čo chce odovzdať ďalej, ako rozumne nakladať s prostriedkami z hľadiska udržateľnosti. Jeho prioritou je v rámci možností rozumne investovať do separácie odpadov. Aktívne sa podieľa na odstraňovaní nelegálnych skládok a venuje sa edukácii v danej oblasti.

Mohlo by vás zaujímať