Nevyužívanú školskú záhradu premenili na oázu oddychu. Do práce sa pustili všetky generácie

Aj cesta dlhá tisíce míľ sa začína prvým krokom. Práve touto myšlienkou sa inšpirovala Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote, v ktorej sa rozhodli splniť si sen. Veľkú nevyužívanú záhradu, ktorá pred mnohými rokmi slúžila žiakom na technické práce, sa rozhodli premeniť na oázu oddychu. 

S nápadom premeniť záhradu na oázu oddychu prišla v Rimavskej Sobote riaditeľka školy Erika Demková, ktorá si uvedomila, že môže byť prínosom nielen pre žiakov a učiteľov školy, ale aj pre širokú komunitu. „Napriek tomu, že záhrada má výbornú polohu, dlhé roky sme ju nevyužívali. Udržiavali sme ju iba kosením, a tak sa v nej nedalo nič vypestovať,“ vysvetľuje učiteľka školy Mária Šimková.

„Našou víziou bolo vytvoriť miesto, kde by sa deti mohli oboznámiť so základmi zdravého hospodárstva, kde by sa naučili pestovať rôzne plodiny a liečivé bylinky a starali sa o ovocné a okrasné stromy,“ vymenúva učiteľka Mária Šimková. Záhradu sa rozhodli navrhnúť tak, aby sa stala miestom oddychu a inšpiratívnym priestorom na vyučovanie rôznych predmetov.

Deti nakreslili nápady, rodičia a starí rodičia ich pomáhali premeniť na skutočnosť

Do plánovania záhrady sa zapojili aj deti. Súčasťou projektu, ktorý finančne podporila Nadácia VÚB, bola súťaž o najkrajší plán oázy oddychu. „Deti prostredníctvom svojich kresieb a malieb snívali o ihrisku v tieni stromov, o miestach, kde by sa mohli skrývať, hrať sa či pozorovať drobné zmeny v prírode,“ opisuje Mária Šimková nápady detí, z ktorých mnohé by chceli čo najskôr zrealizovať.

„Proces premeny spustnutej záhrady na oddychovú oázu sme si chceli užiť od začiatku. Všetko sme si dobre naplánovali, pripravili sme pôdu i rastliny na výsadbu. Mysleli sme však ešte na niečo. Chceli sme, aby sa pri našich aktivitách prepojili ľudia naprieč rôznymi generáciami. Okrem detí prišli aj ich rodičia a starí rodičia, ktorí pomáhali pri sadení a iných prácach a navzájom si vymieňali skúsenosti,“ hovorí Mária Šimková.

Pribudli hmyzie hotely i vtáčie búdky

Mnohé aktivity sa však vzhľadom na pandémiu museli robiť v menších skupinách a obmedzene. „Tvorenie spoločnej oázy malo byť pre nás príležitosťou, aby sme sa stretli aj s okolitou komunitou. Pandémia nám však túto možnosť vzala a neraz sme museli improvizovať,“ hovorí učiteľka.

Našťastie si počas letných prázdnin deti mohli zasadiť svoje semiačka a pozorovať, ako klíčia a rastú. Mnohé z nich si dokonca písali pestovateľský denník. Už sa im spoločne podarilo zrevitalizovať staršie ovocné stromy a vysadiť aj veľa rastlín, aby aj takýmto spôsobom viedli deti k znižovaniu negatívnych dosahov klimatických zmien.

Prečítajte siVzťah k prírode neznamená iba prechádzku v lese. V Moravskom Svätom Jáne deťom ukazujú, ako sa o prírodu starať

Bylinková špirála, hmyzí domček, ovocný sad s lúkou či pocitový chodník. Aj s takýmito nápadmi prišli aktivisti z občianskeho združenia 90871.sk, ktorí spolu s deťmi premenili nevyužitý kút na dvore Materskej školy v Moravskom Svätom Jáne na náučnú zelenú oázu. 

V oáze dokonca vzniklo kompostovisko, vďaka ktorému deti môžu sledovať, ako sa rozkladá a recykluje biologický odpad a ako z neho vzniká hnojivo na zlepšenie pôdy. Prínos kompostoviska vidia aj v znižovaní objemu komunálneho odpadu v škole.

„Máme aj zariadenie na zadržiavanie dažďovej vody, ktorá je vhodnejšia na zalievanie rastlín a pomáha nám šetriť prírodnými zdrojmi. Do záhrady sme rozmiestnili vtáčie búdky a hmyzie hotely, ktoré slúžia ako útočisko pre užitočný hmyz a drobné vtáctvo, čím nám pomáhajú v boji proti škodcom bez použitia chemikálií,“ vymenúva Mária Šimková.

Do budúcna plánujú spolu s deťmi rozšíriť oázu o motýliu lúku a vysadiť ďalšie stromy. Nebude chýbať ani altánok s informačnými tabuľami.

Žiaci sa učia chrániť životné prostredie

„V našej škole kladieme v rámci vyučovania veľký dôraz na ochranu životného prostredia. Vieme však, že teoretické vedomosti bez možnosti si ich prakticky vyskúšať sú len málo platné. Oáza oddychu je preto miestom, ktoré deťom poskytne aj praktické zručnosti. Pôsobením v záhrade si môžu vytvoriť vlastné postoje a názory v oblasti environmentálnej výchovy,“ hovorí Mária Šimková.

V škole veria, že od budúceho školského roka už budú môcť vzniknutú oázu využívať aj v rámci vyučovania. „Chceme, aby sa v nej učili rôzne praktické predmety a aby oddychová zóna s lavičkami slúžila ako miesto, kde sa deti môžu naučiť žiť v súlade s prírodou.

Okrem vyučovania bude oáza slúžiť ako skvelé miesto na neformálne stretnutia s rodičmi, rôznymi odborníkmi či lektormi. Uvažujeme aj o zriadení ateliéru v prírode,“ hovorí o ďalších plánoch Mária Šimková.

Mohlo by vás zaujímať