Skauti na Žitnom ostrove vyrábajú vtáčie búdky a osádzajú ich v prírode

Skauting má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. V jednom z najmladších skautských zborov na Žitnom ostrove učia deti rôznym zručnostiam, vďaka ktorým budú v živote schopné improvizácie i prežitia v rôznych krízových situáciách. Nedávno založili aj Skautskú komunitnú dielňu, v ktorej sa učia vyrábať vtáčie búdky a osadzujú ich v prírode.

42. skautský zbor Čarokéz funguje už tri roky a tvorí ho viac ako 138 detí z obcí Rovinka, Dunajská Lužná a Malinovo. „Jeho názov vznikol zo slovnej hračky pôvodného názvu Žitného ostrova. Vyjadruje mágiu tohto miesta a zároveň v ňom počuť aj meno indiánskeho kmeňa Čerokézov,“ vysvetľuje zborový vedúci a dlhoročný skaut Ladislav Jediný, ktorého v skautskom svete poznajú aj pod prezývkou Biely Medveď.

Zmysel skautingu sa podľa neho za celé desaťročia nezmenil. Jeho úlohou je rozvíjať osobnosti s hodnotami, ktoré majú vzťah k okolitej prírode. Učia sa ju chrániť, žiť s ňou v súlade, prežiť v náročných situáciách a tráviť v nej voľný čas. V súčasnom konzumnom spôsobe života vedú mladých skautov aj k poznaniu, že nie všetko je v živote samozrejmosť a že nie všetko si možno kúpiť. 

Možno málokto vie, že prvý skautský oddiel na našom území vznikol ešte v roku 1913 za čias Rakúsko-Uhorska v Komárne. Slovenské skautské oddiely sa začali zakladať až po 1. svetovej vojne na národnostnom, náboženskom i sociálnom základe. Najväčšou organizáciou, ktorá ich zjednocovala, bol Zväz junákov skautov Republiky československej, ale v roku 1938 slovenská vláda pôsobenie skautov zakázala. Neskôr ich zakázal aj komunistický režim, ktorý založil Pioniersku organizáciu Československého zväzu mládeže. Hoci boli mnohí skauti perzekvovaní, svojho presvedčenia sa nevzdali až do roku 1989, keď sa po Nežnej revolúcii skauting definitívne obnovil .

Zručnosti, ktoré sa zídu aj v živote

Družiny skautského zboru Čarokézov pomenovali najmä po zvieratách, ktoré vystihujú aj charakteristiky blízke deťom alebo tie, ktoré by chceli dosiahnuť. „U Mačiek napríklad obdivujeme ich priateľskú povahu, pozitívnu energiu, nezávislosť a samostatnosť. U Drakov zase ich dravosť, vytrvalosť a inteligenciu. Hoci v rozprávkovom svete vystupujú skôr v negatívnom svetle, sú to mimoriadne čestné tvory. Vďaka impulzívnosti majú často aj neuvážené konanie. Práve túto vlastnosť si v našej družine drakov uvedomujeme a chceme s ňou bojovať,“ vysvetľuje Ladislav Jediný.

Skauting deťom ponúka široký záber aktivít. „Rodičom hovoríme, že síce nenaučíme ich deti hrať na gitare, ale vieme im vštepiť lásku k spevu a hudbe počas večerných posedení okolo táborového ohňa. Podobne je to aj s inými aktivitami, či už ide o lezenie po skalách, lukostreľbu, viazanie uzlov, pozorovanie zveri v prírode, rôzne spôsoby zapaľovania ohňa, či varenie v prírode, alebo poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch,“ vymenúva zborový vedúci.

Všetky tieto zručnosti pomáhajú deťom pochopiť procesy v prírode. Učia ich vnímavosti, vďaka ktorej napríklad dokážu nájsť a rozoznať zvieracie stopy alebo odhadnúť, aké zvieratá sa pohybujú v lokalite. Deti môžu získané zručnosti využiť v rôznych oblastiach života. „Koľko uzlov napríklad ovláda bežný človek? V skautingu používame šesť základných uzlov. Keď sa ich s deťmi učíme, rozvíjajú pritom svoju jemnú motoriku i schopnosť improvizácie. Ak staviame prístrešok, pod ktorým sa chceme schovať v nepriaznivom počasí, vieme, aký uzol spoľahlivo spojí plachtu a lano. Vieme, ktorý uzol použiť, keď chceme z lesa preniesť väčšie množstvo dreva na oheň, a ktorý je zase vhodný pri ošetrení zranení, vysvetľuje. 

Čítajte tiežPôvodne pustý areál rodičia pretvárajú na zelený školský dvor, ktorý spája celú komunitu

Aktívni rodičia uprostred petržalského sídliska pomáhajú pri zveľadovaní zeleného školského dvora miestnej základnej školy. Pustý areál za uplynulé roky zmenili na nepoznanie. Najnovšie v ňom vytvorili park, ktorý bude slúžiť nielen deťom, ale aj seniorom a celej sídliskovej komunite.

Skauti reagujú aj na dianie v prírode

Činnosť Čarokézov je rôznorodá. Naposledy sa rozhodli reagovať na pokles počtu vtákov vo svojom okolí v dôsledku výrubu stromov a ľudskej činnosti. Jeden z výskumov pôvodných vtáčích druhov hniezdiacich na území Európskej únie realizoval aj medzinárodný tím výskumníkov z britskej Kráľovskej spoločnosti na ochranu vtákov, BirdLife International a Českej spoločnosti ornitologickej. Ten poukázal na to, že v rokoch 1980 až 2017 došlo k celkovému populačnému poklesu vtáctva o 17 percent, v dôsledku čoho vymizol každý šiesty vtáčí jedinec. Medzi nimi je najviac zasiahnutý všadeprítomný vrabec domáci a poľný, na ktoré pôsobia aj zmeny poľnohospodárskej politiky. Ubúdajú však aj mestské populácie vplyvom nedostatku hniezdnych príležitostí či znečisteného ovzdušia.

Aj z tohto dôvodu sa mladí skauti v rámci komunitnej dielne rozhodli osadiť do prírody nové vtáčie búdky – najmä v okolí jazera a pri okolitých vetrolamoch. Vznik a zariadenie Skautskej komunitnej dielne v priestoroch skautskej klubovne v Rovinke podporila v rámci zamestnaneckého grantu aj Nadácia VÚB. „Vďaka tomu dnes v dielni môžeme rozvíjať remeselné zručnosti detí pri práci s drevom. Zároveň sa učíme, ako si pomáhať a spolupracovať. Pritom veľa diskutujeme o environmentálnych problémoch a ako reagovať na potreby okolia,“ vysvetľuje Ladislav Jediný alias Biely Medveď. 

Skautom sa už okrem vtáčích búdok podarilo osadiť aj jednu veľkú knižnú búdku pri obecnom úrade v Rovinke, kde nikdy nechýbajú nové knihy. Spolu s ďalšími dobrovoľnými vedúcimi chceli zapojiť do aktivít aj rodičov mladých skautov. „Ako otec detí viem, aké dôležité je rozvíjať dobré vzťahy s deťmi. Aj preto ponúkame priestor otcom, ktorí s nimi v dielni môžu vyrábať čokoľvek, pričom si odovzdávajú svoje skúsenosti mimo domáceho prostredia,“ konštatuje vedúci.

Tým, že sa deti učia vyrábať vtáčie búdky, si osvojujú vzťah k prírode a zároveň rozvíjajú svoje technické zručnosti. Dieťa, ktoré postaví vtáčiu búdku samo, musí premýšľať nad jej rozmermi. Učí sa píliť drevo, prenášať nákres do reality a rozvíja aj svoju priestorovú predstavivosť. Takisto potrebuje, aby mu niekto pridržal dosku, pomohol s vŕtaním dier alebo s inými aktivitami. Okrem iného sa tak učí spolupracovať a komunikovať.

Skauting je životný štýl

„Najviac sme hrdí, keď vidíme, ako naše deti napredujú. Keď chlapec, ktorý minulý rok nevedel postaviť papierovú lodičku, zrazu dokáže zmontovať kŕmidlo pre vtáčiky,“ konštatuje dlhoročný skaut.

Raz skautom, navždy skautom – hovorí sa. Pre vedúcich skautských oddielov to platí doslova, keďže deťom venujú stovky dobrovoľníckych hodín ročne. Žitný ostrov je satelit hlavného mesta. Veľa rodín sa sem prisťahovalo vďaka dostupnému bývaniu, hoci rodičia detí pracujú v Bratislave. V minulosti sa deťom v okolí ponúkal iba futbalový klub, tanečná škola a krúžky pre obmedzený počet účastníkov. Rodičia ich privádzali na skauting, aby mohli zmysluplne tráviť voľný čas. 

„Skauting nie je len krúžok, je to životný štýl a deti ním naozaj žijú. Počas nášho pôsobenia sa nám už podarilo vyzbierať niekoľko ton odpadu z čiernych skládok. Spolupracujeme aj so združením Cesta von, ktoré je známe svojím projektom Omamy,“ vymenúva Ladislav Jediný. Pre deti z vylúčených komunít organizovali zbierky hračiek a v dielni im vyrobili aj sériu rôznych Montessori hračiek na podporu ich vzdelávania a jemnej motoriky. V spolupráci s ďalšími organizáciami zase vyrobili oddychovú lavičku pre turistov pod vrchom Pecková. 

Skauti zo skautského zboru Čarokéz majú do budúcna veľké plány. S pribúdajúcou výstavbou domov v okolí ubúdajú stromy, aj preto chcú osadiť ďalšie vtáčie búdky či hmyzie domčeky spolu s knižnými búdkami v jednotlivých obciach.

Mohlo by vás zaujímať