Pomoc nielen na Vianoce: medzi zamestnancami VÚB banky je mnoho ľudí s veľkým srdcom

VÚB banka pomáha na mnohých miestach a jej zamestnanci nezostávajú pozadu. Zapájajú sa nielen do aktivít, ktoré pre nich pripravil zamestnávateľ, ale pomáhajú aj v súkromí. Prinášame rozhovor s Luciou Mackovou, ktorá v banke koordinuje darcovské a dobrovoľnícke iniciatívy zamestnancov.

V rozhovore s Luciou sa dozviete:

  • ako zamestnanci banky pomáhali počas Vianoc rodinám s deťmi,
  • prečo organizujú veľkonočné darcovstvo potravín,
  • ako vznikla Linka vďaky, cez ktorú môže ktokoľvek poslať odkaz slovenským zdravotníkom počas pandémie,
  • čo znamená pomáhať druhým a inšpirovať k tomu aj ostatných.

Pred sviatkami ste v banke medzi zamestnancami organizovali vianočné darcovstvo. Ako sa podarilo pomôcť rodinám v núdzi k štedrejším Vianociam?

Už druhý rok sme v banke organizovali vianočnú darcovskú kampaň. Zamestnanci počas nej plnili želania detí naprieč Slovenskom.

Deti, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii, napísali alebo nakreslili list pre Ježiška. Opísali v ňom, čo si najviac želajú nájsť pod vianočným stromčekom. Zamestnanci si medzi sebou rozdelili ich želania. Darčeky kúpili sami alebo ako kolektív, ak boli drahšie.

Deti zo 60 rodín tak vďaka nim dostali vytúžené hračky, stavebnice, spoločenské hry, knihy, športové potreby, hudobné nástroje, oblečenie a mnoho iného.

Naši ľudia sú skutočne štedrí. Všetky želania si rozdelili počas jediného dňa, čo je úžasné. Vždy sme radi, keď tak rýchlo reagujú, pretože to hovorí o ich ochote a záujme pomáhať. Mnohí z kolegov z vlastnej iniciatívy objednávali kuriérov, aby prekvapili deti.

Mnohí nám dokonca už pred Vianocami písali, či sa vianočná zbierka bude konať. Tešili sa na ňu a aj to svedčí o tom, že sú naklonení darcovstvu a pomoci slabším.

Najkrajšie je, keď sa dohodne celé oddelenie. Jeden z tímov sa rozhodol pomôcť jedenástim žiakom zo sociálne slabších pomerov a nakúpili im školské pomôcky do triedy. Ďalší venovali rodine 100-eurovú poukážku na nákup potravín.

Neraz sa stane, že darcovia sú po celý rok v kontakte s rodinami a pomáhajú im. Istým spôsobom si tak rodinu adoptujú.

Organizujete aj darcovstvo potravín. Prečo ste sa rozhodli darovať práve potraviny?

Pandémia spôsobila, že sa zvyšuje inflácia, všetko sa zdražuje, ľudia prichádzajú o prácu a mnohí sa ocitli v náročnej životnej situácii. V banke iniciujeme medzi zamestnancami zbierku potravín, aby sme rodinám aspoň trochu uľahčili život.

Rodín, ktorým treba na Slovensku pomáhať, je dnes čoraz viac. Spolupracujeme s darcovským portálom dakujeme.sk, ktorý má vytvorený systém overovania rodín, takže presne vieme, kam smeruje naša pomoc.

V apríli sme zorganizovali veľkonočné darcovstvo potravín, aby si aj rodiny v ťažkej situácii mohli dopriať sviatočné dobroty. V priebehu dvoch dní našli medzi našimi zamestnancami svojich darcov alebo celé tímy, ktoré objednali a kúpili veľkonočný nákup podľa zoznamu. A k zoznamu, ktorý dostali, neraz pridali ešte niečo navyše alebo poslali aj peňažnú podporu.

Celková hodnota nákupu bola vyše 11 000 eur. S pomocou kuriérov z online potravín Lunys.sk sme nákupy doručili bezpečne, rýchlo a priamo domov na adresu konkrétnych rodín.

Pomáhali ste aj na Deň matiek, zorganizovali ste prvý online charitatívny trh handmade výrobkov. Ako fungovala iniciatíva, ktorá pomohla obdarovaným a potešila aj darcov a ich blízkych?

Na Deň matiek sa nás opäť dotkli osudy žien, ktoré sa na nás obracajú s prosbou o pomoc. V minulých rokoch sme organizovali charitatívne trhy chránených dielní, a keďže v uplynulom roku pretrvávala pandémia, rozhodli sme sa túto tradíciu preniesť do online prostredia.

Ľudia, ktorí si privyrábajú tvorbou ručne robených vecí, darovali svoje výrobky. Naši zamestnanci si výrobky kúpili. Výťažok z predaja putoval ako finančná pomoc vybraným rodinám s osamelými mamami.

Zamestnanci kúpou výrobku potešili hneď dvakrát – mamu, ktorej výťažok z predaja pomohol v jej ťažkej finančnej situácii, a napríklad svoju mamu, ktorá dostala originálny, ručne vytvorený darček k Dňu matiek.

Okrem rodín smeruje pomoc aj k zdravotníkom. Prečo ste sa ich rozhodli podporiť?

Podobne ako počas prvej vlny pandémie, aj uplynulý rok sme hľadali spôsoby, ako pomôcť zdravotníkom a nemocniciam. Znova sme sa spojili s iniciatívou Kto pomôže Slovensku.

Kým ľudia boli v prvej vlne zomknutejší a zdravotníci cítili podporu verejnosti, tretia vlna priniesla veľa emócií. Spoločnosť sa rozdelila. Akoby sa zabudlo na zdravotníkov a odborníkov a začala sa voči nim dvíhať vlna hnevu.

Ako ste vedeli, čo zdravotníci najviac potrebujú a čo by im pomohlo?

Rozprávali sme sa s nimi. Zamestnanci nemocníc nám hovorili, že situácia je zlá a že je to obrovský nápor na psychiku. Aj preto sme im v banke chceli dať najavo, že sme s nimi. Zriadili sme Linku vďaky, aby sme spoločne ukázali lekárom a zdravotníkom, že majú našu podporu.

Ktokoľvek mohol cez bezplatnú linku zanechať krátky odkaz s poďakovaním, prípadne ho nahrať na web v podobe audia.

Takisto sme sa rozhodli darovať do nemocníc kávovary, kvalitnú kávu a rádiá, prostredníctvom ktorých si mohli zdravotníci vypočuť ďakovné odkazy.

Čoskoro pripíšeme na transparentný účet iniciatívy Kto pomôže Slovensku sumu 200-tisíc eur na energetické balíčky pre zdravotníkov.

Motivácia je dôležitejšia ako priemer známok. Program DofE učí mladých, ako prekonávať svoje hranice a rozvíjať talent

Vnútorná motivácia, cieľavedomosť a vytrvalosť. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) dlhé roky vzdeláva mladých ľudí na celom svete a dáva im príležitosť rozvíjať svoje charakterové vlastnosti. Do programu sa môžu zapojiť školy, centrá  mládeže, ale aj dobrovoľníci z biznisu, ktorí si pomocou mentorovania mladých posilňujú svoje manažérske a líderské zručnosti.

K darcovstvu sa vraj ľudia často inšpirujú navzájom. Ako je to u vás v banke?

V rámci spoločenskej zodpovednosti a Nadácie VÚB, ktorá je súčasťou banky, podporujeme komunity a snažíme sa zlepšiť svet okolo seba. Zmysel pre filantropiu a pomoc druhým však funguje naprieč celou bankou a ľudia pomáhajú aj mimo našich iniciatív.

Darcovstvo tvoríme všetci spolu. Naši zamestnanci neraz inšpirujú ďalších aj mimo banky, čím sa pomoc znásobuje. Bez ľudí by to nikdy nemohlo fungovať. Mnohí naši zamestnanci sa podieľajú aj na iných dobrovoľníckych aktivitách.

Do budúcna by sme ich radi zmerali, aby sme o nich mali prehľad, a radi by sme zamestnancov za ne aj ocenili. Snahu našich zamestnancov pomáhať si veľmi vážim. Sú to úžasní ľudia s veľkým srdcom.

Ktoré iniciatívy v banke patria medzi vaše najobľúbenejšie?

Určite darcovské, ktoré sme so zamestnancami realizovali na konci minulého roku. Už nám prichádzajú aj prvé poďakovania od rodín, ktoré vždy potešia. Veľmi rada mám aj Týždeň dobrovoľníctva.

Minulý rok sme mali zelené dni, počas ktorých naši dobrovoľníci odľahčili lužné lesy na petržalskej strane Dunaja o 340 kilogramov odpadu. Na dvoch miestach na brehu Dunaja nechali pre ľudí stojiská s informačnými tabuľami, rukavicami, vrecami a miestom vyhradeným pre vyzbieraný odpad.

Myslíte si, že je pre ľudí pri výbere budúceho zamestnávateľa dôležité, či je aktívny v oblasti spoločenskej zodpovednosti?

Prieskumy ukazujú, že mnohí pri výbere firmy zohľadňujú, či niečo robí pre okolitú komunitu. Vzdelávanie o dobrovoľníctve a spoločenskej zodpovednosti je dôležité. Vždy za ním stoja ľudia.

Aj preto, keď niečo v banke iniciujeme, snažíme sa o tom hovoriť a vysvetľovať zamestnancom, prečo je to dôležité. Pri konaní dobra je potrebné, aby sme videli zmysel toho, čo robíme, a aby bola naša pomoc adresná.

Spoločenská zodpovednosť nám v banke nie je cudzia. Aj naša materská firma Intesa Sanpaolo má zriadený charitatívny fond a venuje sa rôznym darcovským a filantropickým aktivitám. V darcovstve sa neustále posúvame. Svedčí o tom aj fakt, že ľudia sa dokážu nadchnúť pre dobrú vec.

Lucia Macková (34)

Kto je Lucia Macková (34)?

je špecialistka marketingovej komunikácie. Pracuje na oddelení spoločenskej zodpovednosti VÚB banky a pre Nadáciu VÚB, kde má na starosti filantropické a charitatívne projekty. Medzi zamestnancami iniciuje množstvo aktivít, ako je zbierka potravín pre rodiny s deťmi v ťažkej životnej situácii, pomoc zdravotníkom či dobrovoľnícke aktivity a mnohé ďalšie. V roku 2020 bola nominovaná na ocenenie Srdce na dlani. Lucia rada počúva a vždy hľadá spôsoby, ako možno s angažovanými kolegami pomáhať tam, kde je to naozaj potrebné.

Mohlo by vás zaujímať