Motivácia je dôležitejšia ako priemer známok. Program DofE učí mladých, ako prekonávať svoje hranice a rozvíjať talent

Vnútorná motivácia, cieľavedomosť a vytrvalosť. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) dlhé roky vzdeláva mladých ľudí na celom svete a dáva im príležitosť rozvíjať svoje charakterové vlastnosti. Do programu sa môžu zapojiť školy, centrá  mládeže, ale aj dobrovoľníci z biznisu, ktorí si pomocou mentorovania mladých posilňujú svoje manažérske a líderské zručnosti.

Program DofE založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej Alžbety II. princ Philip, vojvoda z Edinburghu. Jeho víziou bolo poskytnúť britským chlapcom, z ktorých mnohí prišli počas druhej svetovej vojny o svojich otcov, možnosť pracovať na sebe a venovať sa niečomu zmysluplnému ešte pred nástupom na vojnu. Po dvoch rokoch program sprístupnili aj dievčatám, následne sa rýchlo rozšíril do celého sveta. Momentálne funguje v 130 krajinách sveta a ročne sa doň zapojí vyše 1,1 milióna mladých ľudí.

Zapojilo sa takmer dvesto organizácií a škôl z celého Slovenska

Na Slovensku sa program objavil v roku 2007 na British International School v Bratislave. Neskôr tím nadšencov z oblasti vzdelávania s podporou lídrov z biznisu zriadil Národnú kanceláriu DofE na Slovensku. Úlohou kancelárie je vyhľadávať a podporovať organizácie a dobrovoľníkov, ktorí chcú poskytovať program, a tak dať šancu mladým ľuďom na Slovensku na sebe intenzívne pracovať.

Spoluzakladateľ a riaditeľ Národnej kancelárie DofE na Slovensku Marián Zachar nám vysvetlil, ako sa to celé začalo. „Prvý celoslovenský ročník programu DofE sme spustili v roku 2016. Dnes už program poskytuje 187 organizácií a škôl po celom Slovensku. Pomáha im pri tom zhruba tisíc dobrovoľníkov – mentorov, ktorí sprevádzajú viac ako 3 500 absolventov programu každý rok.“

Minulý rok, priamo počas pandémie, získalo na Slovensku Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu až 1 414 absolventov.

Výber uchádzačov neovplyvňuje akademický priemer, ale vnútorná motivácia

Do programu sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 14 do 24 rokov, ktorí majú chuť na sebe pracovať. Predpokladom úspechu je vytrvalosť, keďže účastníci musia na sebe pracovať aspoň šesť mesiacov a prekonať štyri výzvy – rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu.

Záujem je naozaj veľký, a preto musia školy často robiť výber spomedzi uchádzačov. Výber sa robí na základe vnútornej motivácie uchádzača, nie na základe akademických výsledkov alebo osobnej preferencie pedagóga.

To znamená, že uchádzači píšu motivačné listy, aby koordinátor a vedúci mohli urobiť výber zo záujemcov. Dvere majú, samozrejme, otvorené aj mladí ľudia so sociálnym, ekonomickým alebo zdravotným znevýhodnením. (V roku 2019 bolo do programu zapojených viac ako desať percent znevýhodnených účastníkov.)

Mentori pomáhajú účastníkom stanoviť si ciele

Účastníkov programu na ceste sebaobjavovania sprevádzajú učitelia a pracovníci s mládežou, ale aj zamestnanci a manažéri partnerských firiem programu DofE, nazývaní „Leaders of Tomorrow“. Tí im pomáhajú stanoviť si ciele a motivujú ich pri ich dosahovaní. Takýto systém im pomáha rozvíjať charakterové vlastnosti.

To, akú oblasť alebo aký šport si kto vyberie a aké ciele si stanoví, je už na ňom samotnom. Podmienkou je len venovať sa každej z oblastí najmenej štvrť roka. Potom si každý účastník vyberie jednu oblasť, v ktorej si stanoví náročnejší cieľ a jeho dosiahnutiu venuje ďalšie tri mesiace. Na záver účastníci absolvujú dobrodružnú expedíciu. Ak všetko splnia, získajú cenu vojvodu z Edinburghu.

Podporujú zapojené školy aj centrá pracujúce s mládežou

Do programu sú zapojené organizácie, miestne centrá pracujúce s mládežou a stredné školy. DofE pre ne organizuje školenia a podporné stretnutia. Programoví manažéri majú na starosti školy a sú v denno-dennom kontakte s učiteľmi, ktorým poskytujú priamu podporu ohľadom fungovania programu.

Program DofE je výnimočnou pomôckou aj pre školy a učiteľov – umožňuje študentom nahliadnuť do života profesionálov aj s nimi spolupracovať.

Rozvíjajú manažérske aj líderské zručnosti

Nadácia VÚB podporovala program DofE formou grantu tri roky. Jej materská VÚB banka „vyslala“ do programu sedem dobrovoľníkov, ktorí aj v náročných dňoch počas pandémie sprevádzali desiatich študentov na ceste za vytýčenými cieľmi.

Vedúci z biznisu si tak rozvíjajú manažérske a líderské zručnosti. Na rozdiel od jednorazových formálnych školení pracujú s reálnymi mladými ľuďmi a situáciami minimálne deväť mesiacov. Majú tak príležitosť podporiť ich osobnostný rast.

Dobrovoľníčku Barboru Geškovú z VÚB banky najviac prekvapil záujem a ľudskosť študentiek, ktoré od minulého roka sprevádza a koučuje. „Mentoring mi umožnil spoznať dve veľmi šikovné študentky, ktoré majú ambíciu na sebe pracovať a neboja sa vystúpiť z vlastnej komfortnej zóny. Je fascinujúce sledovať, ako už pätnásťročné dievčatá zodpovedne pristupujú k svojim životom. Utvrdila som sa v tom, že spolupracovať a podporovať študentov má zmysel, pretože poznatky a skúsenosti, ktoré nadobúdajú, môžu formovať aj našu krajinu,“ povedala.

Veria v potenciál každého mladého človeka

Na začiatku je najdôležitejším krokom školenie, ktoré musia absolvovať všetci zapojení dobrovoľníci vrátane učiteľov. Školenie vedúcich – mentorov je sčasti zamerané na rozvoj praktických zručností. Dôležitejšie však je, aby učitelia a ostatní dobrovoľníci počas školenia zistili, na akých princípoch je DofE založené.

Prečítajte siKnižnica môže byť užitočná, aj keď je zavretá, hovorí riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave

V Mestskej knižnici sa snažia byť užitoční aj napriek obmedzeniam: čitateľom so zdravotným znevýhodnením vozia knihy domov. Hľadajú spôsoby, ako sa k ľuďom priblížiť v online svete. Okrem toho rekonštruujú, dokupujú nové knihy a chystajú pomôcky na časy, keď znovu budú môcť otvoriť svoje brány. Z knižnice by chceli spraviť miesto, kde sa ľudia môžu stretávať, učiť sa a pomáhať si.

Jedným z hlavných princípov programu je viera v potenciál každého mladého človeka a predpoklad, že každý si zaslúži šancu objaviť oblasť vlastného záujmu, aby mohol naplniť svoj potenciál. Druhým dôležitým princípom je partnerský vzťah. Poslaním mentora je byť partnerom a sprievodcom, ktorý pomáha mladému človeku spoznávať jeho vlastné oblasti záujmu.

„V tomto vzťahu by však mentor nemal byť hierarchicky nadradený účastníkovi, ako to býva v tradičných vzťahoch medzi učiteľmi a študentmi,“ hovorí riaditeľ programu.

Zapojenej dobrovoľníčke a mentorke Zuzane Pašiakovej z VÚB banky spolupráca pomáha učiť sa trpezlivosti. „Naučila som sa krotiť moju autoritatívnu povahu, keďže študentov máme len sprevádzať na ich ceste za svojimi cieľmi,“ hovorí.

Ani pandémia neodradila mladých pracovať na sebe

Napriek nepriaznivým podmienkam zapríčineným pandémiou na sebe aj v tejto chvíli pracuje rekordne veľa mladých ľudí, ktorých spája spoločná vízia – dosiahnuť svoje ciele a získať ocenenie na záverečnej ceremónii. Tá sa minulý rok  uskutočnila online za prítomnosti princa Edwarda, prezidentky Zuzany Čaputovej, zástupcov slovenských žúp, zamestnávateľov a viacerých osobností.

 

Pani prezidentka úspešných absolventov programu DofE počas online ceremónie povzbudila. „V tomto neľahkom čase, keď sa mnohí uzatvárali pred svetom, vy ste sa mu otvorili. Pracovali ste na sebe, pomáhali iným a zlepšovali ste svoje okolie,“ povedala v príhovore.

O tom, že účastníci sú naozaj motivovaní, vypovedá aj fakt, že na sebe neprestali pracovať ani počas domácej izolácie a plnia si svoje ciele ešte s väčším nasadením. Takmer 70 % účastníkov, ktorí boli v roku 2020 zapojení do programu DofE, uvádza, že počas koronakrízy si dobre nastavili denný režim, a ďalších 80 % si vďaka DofE udržalo motiváciu a malo chuť na sebe pracovať.

Pomoc pre žiakov a učiteľov lepšie zvládať dištančnú výučbu

„Ukázalo sa, že DofE mladým ľuďom pomáha pandémiu lepšie zvládnuť a dokonca vďaka programu športujú a pomáhajú v okolí ešte viac ako pred pandémiou. A vidia to aj školy. Počas pandémie sa zapojilo do DofE dvadsať nových stredných škôl. Stredoškoláci sú doma s krátkou prestávkou už šesť mesiacov a ďalšie pokračovanie dištančného vzdelávania môže mať veľmi negatívne vplyvy na ich vzdelanie a najmä motiváciu pracovať na sebe,“ hovorí Marián Zachar.

Preto DofE plánuje tento rok pomôcť nielen mladým ľuďom zvládnuť pandémiu v čo najlepšom fyzickom a mentálnom zdraví, ale aj učiteľom, aby boli schopní podporovať mladých aj formou online mentoringu.

Národná kancelária DofE na Slovensku má ešte veľké plány. Tým najaktuálnejším je rozšíriť kapacitu programu na Slovensku a umožniť rozvíjať charakterové vlastnosti viac ako 25 000 mladých ľudí ročne. A my im držíme palce.

Mohlo by vás zaujímať