Knižnica môže byť užitočná, aj keď je zavretá, hovorí riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave

V Mestskej knižnici sa snažia byť užitoční aj napriek obmedzeniam: čitateľom so zdravotným znevýhodnením vozia knihy domov. Hľadajú spôsoby, ako sa k ľuďom priblížiť v online svete. Okrem toho rekonštruujú, dokupujú nové knihy a chystajú pomôcky na časy, keď znovu budú môcť otvoriť svoje brány. Z knižnice by chceli spraviť miesto, kde sa ľudia môžu stretávať, učiť sa a pomáhať si.

Knižnice dnes zďaleka neslúžia len ako požičovne kníh. Mnohé sa čoraz viac otvárajú svojim čitateľom. Až do príchodu pandémie sa v nich dal príjemne tráviť čas, stretnúť sa s ľuďmi s podobnými záujmami či získavať nové zručnosti.

Knihovníci po celom Slovensku sa vyrovnávajú s obmedzeniami, ktoré priniesol koronavírus. Do knižníc nemôžu vpustiť návštevníkov. Premýšľajú, ako vyjsť v ústrety čitateľom, aj keď majú zatvorené dvere.

Úloha knižnice sa pandémiou nemení, len treba hľadať nové cesty

Aj Mestská knižnica v Bratislave musela obmedziť svoje aktivity. Zatiaľ si v nej voľne nevyberiete knihy či časopisy, nezahráte si spoločenské hry ani si nezájdete na workshop, prednášku, divadelné predstavenie, koncert či diskusiu. Napriek tomu sa stále snaží byť svojim čitateľom užitočná a nápomocná. Usiluje sa poskytovať čo najviac služieb na diaľku.

Úloha knižnice sa podľa riaditeľa Mestskej knižnice v Bratislave Tomáša Štefeka pandémiou nemení. „Dodávame ľuďom informácie, knihy a iné dokumenty, ako aj poradenstvo pri ich výbere. Keď to nejde fyzicky, tak aspoň v digitálnom svete e-kníh a e-periodík. Učíme ich zručnostiam pri práci s nimi alebo im prinášame kultúrne zážitky, hoci všetko len online a v menšej miere ako bez aktuálnych obmedzení.“

Mestská knižnica sa chopila príležitosti rozvíjať svoje aktivity v online prostredí. Časť svojho kultúrneho a vzdelávacieho programu preniesla na internet. Zároveň hľadá možnosti, ako sprístupňovať knižný fond v akejkoľvek situácii.

Knihy si môžete požičať bez toho, aby ste museli prísť osobne

Návštevníkom mestskej knižnice sa môžete stať na diaľku − stačí sa zaregistrovať online. Získate tak prístup k takmer 10 000 e-knihám dostupným odkiaľkoľvek.

Okrem toho knižnica ponúka aj novinku: poskytovanie prístupov do databáz EBSCO či PressReader, kde nájdete 47 000 elektronických kníh z beletrie a populárnej vedy a viac ako 6 000 elektronických denníkov a magazínov z celého sveta. Návod, ako sa dostať ku knihám a časopisom, nájdete na webovej stránke knižnice.

Väčšina knižníc podľa Tomáša Štefeka postupuje podobne. Snažia sa zostať dostupnými, napríklad formou výdajných okienok. A, samozrejme, pozastavujú obávané upomienky za neskoré vrátenie kníh.

Knižnica pomáha ľuďom so znevýhodneniami aj bez domova

Riaditeľ bratislavskej mestskej knižnice hovorí, že sa snažia myslieť predovšetkým na tých, ktorí môžu služby knižnice potrebovať v tejto sťaženej situácii najviac − seniori, zdravotne alebo inak znevýhodnení občania či študenti. „Páčilo by sa mi, keby sa knižnice chopili úlohy pomáhať žiakom a študentom v štúdiu, učiteľom v práci a rodičom pri rozvoji svojich detí.“

Podpora a pomoc mestskej knižnice má rôzne podoby. Aby pomohli klientom a klientkam mestských zariadení pre seniorov bojovať proti izolácii, zorganizovali koncom roka zbierku nepoužívaných notebookov a tabletov. Hoci ju nevyhnutné opatrenia ukončili predčasne, k seniorom sa dostalo aspoň zopár kusov techniky. Taktiež usporiadali charitatívny predaj grafík. Výťažok bol venovaný organizácii pomáhajúcej ľuďom bez domova.

Seniorom donesú knihy domov

Zohľadnili aj situáciu ľudí, ktorí majú obmedzenú schopnosť pohybu. „V minulom roku sme vďaka grantu Nadácie VÚB otestovali a rozbehli rozvážanie dokumentov čitateľom so zdravotným znevýhodnením,“ hovorí Tomáš Štefek.

V pilotnej prevádzke rozvážali predovšetkým audioknihy pre ľudí so zrakovým postihnutím, pre ktorých môže pohyb medzi ľuďmi predstavovať zvýšené zdravotné riziko. Tie najohrozenejšie skupiny tak získali bezpečný prístup k novým audioknihám a možnosť spríjemniť si čas nevyhnutnej izolácie.

Služba je úspešná, preto sa v knižnici rozhodli ju rozšíriť. Onedlho budú knihy rozvážať všetkým bratislavským seniorom, ktorí prejavia záujem. Práve finišujú s prípravami, a tak už čoskoro budú knihy po meste rozvážať cyklokuriéri a časom možno aj dobrovoľní pomocníci. Záujemcovia o donášku v rámci Bratislavy nahlásia želané knihy prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky do stredy, rozvoz bude prebiehať vždy v piatok.

Čítajte ajDobrý trh pomáha malým lokálnym predajcom preklenúť zložité obdobie a ukazuje, ako sa im dá pomôcť

V čase, keď sa nemôžu konať hromadné podujatia a trhovníci prišli o možnosť priameho kontaktu so zákazníkmi, Dobrý trh spustil novú webovú stránku. Vďaka nej môžu ľudia podporiť svojich lokálnych výrobcov a poskytovateľov služieb vo virtuálnom priestore. Rozprávali sme sa s trhovníkmi z BEKVÅM, Artfora a Yoga House o tom, ako im Dobrý trh pomáha a ako sa dokázali vynájsť aj v zložitejšom období.

Čítanie pre ľudí s poškodeným zrakom

Najmä seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím slúži v knižnici Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých. Poskytujú tu služby aj ľuďom, ktorí majú problém s čítaním štandardných kníh. Venujú pozornosť ľuďom, ktorým sa vekom zhoršil zrak, majú dyslexiu či autizmus. Dokážu knihy sprostredkovať aj nevidiacim.

Napriek tomu, že knižnica funguje v obmedzenom režime, v oddelení sa už chystajú na opätovné otvorenie a aj vďaka podpore Nadácie VÚB chystajú pre klientov viacero nových služieb.

Oddelenie v knižnici vzniklo v roku 1991. Slávnostne ho otvorila princezná Diana z Walesu. Dnes ponúka množstvo zvukových kníh, pomôcok, dokumentov či napríklad spoločenských hier, ktoré zohľadňujú zrakové znevýhodnenie.

Knižnica sa snaží posilniť komunitný rozmer tohto priestoru. Po zmiernení opatrení proti šíreniu koronavírusu tu opäť plánujú nadviazať na aktivity ako sú kurzy očnej jogy či tréningy pamäti. V ponuke spoločenských hier tu okrem dotykovej Rubikovej kocky alebo domina nájdete aj hru Olé, ktorú si môžu spoločne zahrať ľudia so zdravým aj poškodeným zrakom.

Tých, ktorí majú ťažkosti s čítaním, už čakajú nové špeciálne lupy aj na pracoviskách na Laurinskej a Kapucínskej, kde sa nachádza denná tlač, beletria či umenovedná literatúra. Lupy text približujú, zobrazujú vo výraznom kontraste a ponúkajú aj nastavenie pre ľudí s dyslexiou.

Kultúra a vzdelávanie sa presunuli do online sveta

Mestská knižnica sa snaží svojmu publiku prinášať kultúrny a vzdelávací program aj v sťažených podmienkach. Obľúbené tréningy pamäti alebo čítanie rozprávok preto pripravuje vo forme videí a zverejnila aj záznam zo seminára o architektúre a dizajne knižníc.

Vo videosérii Čitateľské zážitky sa o svoje tipy ohľadne domácej literatúry podelili napríklad Dominika Žáková alebo Jakub Goda. Už niekoľko rokov sa teší obľube formát Čítanie na zastávke, počas ktorého herecké osobnosti čítajú vo výkladoch knižnice na Kapucínskej ulici. Zvuk sa pri podujatiach prenáša aj do exteriéru a v čase pandémie bol obzvlášť vítaným spestrením pre ľudí čakajúcich na električku alebo okoloidúcich. Podujatia boli zároveň naživo prenášané na Facebooku knižnice.

Streaming sa stal povinnou výbavou snáď každej kultúrnej inštitúcie a aj pre knižnicu to minulý rok bola prvá skúsenosť. Priebežne, ako hľadá vhodné dištančné formy čítaní, akcií pre deti či odborných seminárov, sa snaží zlepšovať svoje technické vybavenie aj zručnosti. „Zo začiatku nám pomáhali profesionáli a snažili sme sa im pozerať na ruky. Pre mnohých z nás ide o nové, špecifické formáty, kolegyne a kolegovia majú preto môj obdiv a podporu,“ hovorí riaditeľ knižnice.

Je rád, keď sa súčasné obmedzenia stávajú motiváciou pustiť sa do niečoho nového − pretože si to situácia vyžaduje. „Teší ma, keď človek zistí, že niektorej oblasti (napríklad digitálneho sveta) sa obával zbytočne, veľa sa pri tom naučí a ideálne ho to aj baví. Pretože vidí výsledky, vidí, že to funguje, že to ľuďom pomáha a že to ocenia.“

Čo sa deje v zatvorenej knižnici

Čo sa deje v knižnici v čase najprísnejšieho lockdownu, keď musí byť zatvorená? „Veľa sa s kolegyňami a kolegami stretávame. Online, samozrejme,“ opisuje Tomáš Štefek. „Plánujeme, čo zamýšľame robiť, pripravujeme zmeny, venujeme sa fundraisingu, nastavovaniu stratégie, nových služieb, ale i tímovému a osobnému rozvoju. Pracujeme na úpravách služieb tak, aby boli dostupné i počas obmedzení.“

„Niektoré kolegyne a kolegovia využívajú tento čas na vzdelávanie sa v rôznych oblastiach, ktoré knižnici pomôžu, aby bola pre ľudí ešte užitočnejšia. Pustili sme sa do rekonštrukcie niektorých priestorov. Neustále sa prispôsobujeme,“ dodáva riaditeľ mestskej knižnice.

Veľa času v knižnici venujú aj zlepšovaniu výberu kníh. „Neustále nakupujeme nové knihy a zároveň vyberáme tie, o ktoré už pravdepodobne nebude záujem. Začíname pripravovať náš fond na to, že v nových priestoroch budeme chcieť venovať viac miesta ľuďom než knižkám, ktorých preto bude musieť byť o niečo menej než teraz.“

V najbližších rokoch knižnicu totiž čaká veľké sťahovanie − uvoľní priestory na Laurinskej a časť svojho fondu presunie do zrekonštruovaného objektu Grössling. Oživené mestské kúpele tak knižnica doplní o odpočinok pri knihách, o možnosť stretnutí pri káve či na kultúrnom a vzdelávacom programe.

Spájajú ľudí, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu

Pri pohľade do budúcnosti vidí Tomáš Štefek úlohu knižnice aj vo funkcii spájania ľudí. „Knižnica môže spájať ľudí s rovnakým záujmom, ľudí, ktorí chcú zmeniť niečo k lepšiemu, ktorí hľadajú spojencov, partnerov,  ako aj organizácie, združenia a firmy, ktorým ide o podobnú vec,“ hovorí.

„Bol by som rád, keby knižnica fungovala ako miesto, či už fyzické, alebo virtuálne, kde by sa ľudia mohli stretávať, učiť sa, pomáhať si. Veľa ľudí teraz potrebuje pomoc a veľa ľudí je, naopak, schopných a ochotných pomáhať. Knižnica by mohla pomôcť tomu, aby o sebe navzájom vedeli, iniciovať ich spoluprácu a dodávať im užitočné informácie,“ dopĺňa.

Mohlo by vás zaujímať