Organ zo Španej Doliny je európsky unikát. Jeho nezvyčajný barokový zvuk bude vďaka obnove znieť tak ako pred 200 rokmi

História organa v Španej Doline siaha do roku 1751. Počas svojej existencie bol viackrát ladený, reštaurovaný a neodborne opravovaný, čo viedlo k strate unikátneho barokového zvuku. Po vyše dvesto rokoch sa však klenot od miestneho organársky majstra podarilo obnoviť, vďaka čomu si aj súčasné generácie budú môcť vypočuť jeho pôvodný zvuk.

Organ v Španej Doline je posledný zachovaný zvukovo autenticky organ od vychýreného banskobystrického výrobcu organov Martina Podkonického z roku 1751. Unikátom organa je barokový píšťalový fond, ktorý je pôvodný, nový je len hrací stôl organa. S pôvodným píšťalovým fondom sa na Slovensku pri iných organoch nestretneme, preto si tento organ aj po vyše dvesto rokoch zachováva svoje barokové čaro.

Organista Matúš Kucbel približuje jedinečnosť organa v Španej Doline. „Približne 90 percent píšťalového fondu je pôvodného, čo organ umiestňuje na prvé priečky významnosti organov na našom území. Vďaka tomu, že sa obnovil, môžeme hovoriť o jedinečnom autentickom zvukovom unikáte,“ vysvetľuje organista.

„Je fascinujúce, že súčasné generácie si po 268 rokoch existencie tohto nástroja opäť vypočujú jeho pôvodný barokový zvuk, do ktorého bolo v priebehu jeho dlhej histórie viackrát odborne, ale aj menej odborne zasahované,“ hovorí.

Obnova organa bola zrealizovaná vďaka podpore Nadácie VÚB. O tom rozhodla v súťaži Poklady Slovenska verejnosť. Do súťaže sa zapojilo viac ako 58 000 ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ktorí hlasovaním ukázali, že im na našich pamiatkach záleží a ani osudy vzácnych hudobných nástrojov im nie sú ľahostajné.

Organ zaujal 20-tisíc ľudí

Snaha o záchranu organa sa začala v septembri 2016. „Spustili sme dobrovoľnú zbierku, organizovali sme organové koncerty na podporu organa a vo februári 2018 sme sa ocitli v súťaži vyhlásenej Nadáciou VÚB. Bolo to ako zázrak z neba, pretože nazbierať financie potrebné na obnovu organa bol veľmi náročný cieľ. Nadácia VÚB poskytla výhercovi súťaže až 30 000 € na obnovu a reštaurovanie. Mali sme teda veľkú motiváciu bojovať o finančnú výhru,“ hovorí organista.

„Takmer 20 000 ľudí sa svojimi hlasmi vyjadrilo, že sa ich história, súčasnosť a budúcnosť historického organa v Španej Doline týka. Podpora je naozaj úžasná a som veľmi šťastný, že tento projekt sa pomaly blíži do svojho cieľa,“ hovorí o podpore Kucbel.

Poškodenia ovplyvnili zvuk

Vďaka podpore sa darí obnoviť nielen vzhľad organa, ale najmä jeho zvuk. Hra na organe bola pred jeho obnovou prakticky znemožnená. Organ bol celkovo rozladený a rozintonovaný. „Štyri tóny v spodnej oktáve vôbec nehrali ani v pedáli nehralo viacero tónov, dochádzalo k neustálemu zasekávaniu tónov a lámaniu kovových pružín vo vzduchovej komore organa.

Tesnenia na zásuvke boli opotrebované, čím dochádzalo k prefukom a preznievaniu tónov. Niektoré tiahla v mechanickej traktúre boli zle nastavené, niektoré dokonca strhnuté, čo znemožňovalo hranie ďalších tónov,“ vysvetľuje Kucbel. Okrem toho sa v organe nachádzali ložiská drevokazného hmyzu, ktorý organ roky poškodzoval.

Drevokazný hmyz organ roky poškodzoval. Na fotografii vidieť rukopis autora Martina Podkonického.

Dielo významného majstra

Autorom organa je majster Martin Podkonický, ktorý ako významný staviteľ organov pôsobil v 18. storočí v Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že pri obnove organových dielov zo Španej Doliny bol na prospektovej vzdušnici nájdený štítok s rukopisom Martina Podkonického, ktorý dosvedčuje, že organ pochádza z jeho dielne.

„Martin Podkonický patril medzi najvýznamnejších organárov neskorého baroka na strednom Slovensku. Práca Podkonického v Španej Doline bola podľa umeleckých i remeselných kvalít porovnateľná s najlepšími v Rakúsku,“ približuje históriu nástroja Kucbel.

Organ dali postaviť jezuiti pri príležitosti návštevy panovníka Františka I. v banských mestách. Bratská pokladnica prispela sumou 138 zlatých, 162 zlatých uhradil páter superior. Organové diely a časť píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice.

Cín použili z píšťal starého nástroja. Postup približuje reštaurátor Jaromír Kánský. „O aký nástroj išlo, nikde nie je uvedené. Pravdepodobne to bol renesančný nástroj. Je pravda, že niektoré píšťaly, je ich naozaj málo, sú iné a pritom sú veľmi staré. Môžu to byť píšťaly, ktoré už majster Podkonický použil. V bežnej praxi väčšinou organár dostal píšťaly z predošlého nástroja a následne ich roztavil a použil ako materiál. Bola to veľká úspora peňazí.“

Prvá naozajstná obnova nástroja

Za dlhé obdobie prešiel organ viacerými zásahmi, no len niektoré z nich sú zaznamenané v organovej skrini nástroja.„Začiatkom 20. storočia organ opravoval banskobystrický organár Jozsef Hardonyi ml. Predpokladá sa, že práve pri tejto obnove zanikol pôvodný barokový hrací stôl a bol nahradený novým hracím stolom. Záznam o tejto oprave a reštaurovaní nejestvuje,“ približuje predchádzajúce opravy nástroja.

Ďalšie reštaurovanie prebehlo v rokoch 1970 a 2002. „Bol odstránený neštýlový hrací stôl i pneumaticky ovládané vzdušnice na rozšírenie tónových rozsahov manuálu aj pedála. Pridané boli modernizačné pneumaticky ovládané kužeľové vzdušnice s píšťalami. To z dnešného pohľadu idey obnovy organa v pôvodnom duchu je priam neprípustné,“ pokračuje Kucbel.

„Rovnako aj oprava v roku 2002. Stavbe nového hracieho stola nepredchádzal seriózny výskum pôvodného nástroja či analogických riešení, čo je opäť z dnešného pohľadu idey obnovy organa v pôvodnom duchu nereálne,“ dodáva.

„Prvá naozajstná obnova so zámerom prinavrátenia organa do pôvodnej zvukovej a technickej podoby však po 268 rokoch prebieha práve teraz,“ hovorí organista. Hrací stôl bude nahradený vyrobenou štýlovou kópiou barokového hracieho stola aj s klávesmi. Jeho funkcia je nesmierne dôležitá.

Poklady Slovenska prosia o pomocPošlite nám svoj tip na pamiatku, ktorá si podľa vás zaslúži obnovu. Možno práve tá vaša získa finančné prostriedky na reštaurovanie.Chcem prihlásiť pamiatku

Organ nájde opäť plnohodnotné využitie

Organ v Španej Doline je jedným z mála takmer kompletne zachovaných barokových organov z polovice 18. storočia na Slovensku. „Nepôvodné sú v podstate len hrací stôl a mechy. Píšťalový fond je takmer  kompletne zachovaný. Z celkového počtu 559 píšťal je 509 pôvodných. Vďaka obnove bude nástroj opäť plnohodnotne využívaný na bohoslužbách aj v rámci organového festivalu s možnosťou interpretácie organovej literatúry najmä z obdobia baroka,“ vysvetľuje Kucbel.

Proces opravy približuje aj reštaurátor Jaromír Kánský. „Na začiatku sa uskutoční prieskum pôvodného stavu píšťal. Odstránia sa všetky novšie zásahy do píšťal. Obnovia sa pôvodné tvary a rozmery píšťal. Reštaurovanie organa je náročná práca, ktorá sa skladá z prieskumu, projektu a úkonov, ktorých záverom je uvedenie nástroja do pôvodného stavu pri jeho vzniku.“

Vďaka obnove bude nástroj opäť plnohodnotne využívaný na bohoslužbách.

Mohutný a pompézny zvuk

Matúš Kucbel priznáva, že hoci pôsobí pri organe v Španej Doline už jedenásť rokov, na začiatku si až tak neuvedomoval vzácnosť a jedinečnosť nástroja. „Dnes už viem povedať, že ide o autentický barokový hudobný nástroj, ktorý na Slovensku nemá páru, a že to, čo oslovuje a púta uši jeho poslucháčov, je práve historický zvuk, ktorý z neho vychádza a ešte len bude vychádzať,“ vysvetľuje organista.

Všetky hudobné obdobia sa líšili nielen štýlovosťou hudby, ktorá bola v tom  čase v móde, ale aj zvukovo. „Barok bol typický svojou mohutnosťou a pompéznosťou v hudbe. Oproti renesancii, ktorá bola skôr spevná a tanečná, v baroku sa upriamila pozornosť na inštrumentálnu interpretáciu hudby. Organ v Španej Doline je charakteristický svojimi skôr južnonemeckými vplyvmi. Jeho zvuk je mäkký, teplý, veľmi ľúbezný a u poslucháčov obľúbený,“ hovorí organista.

Organista Matúš Kucbel je presvedčený, že po kompletnej obnove organa budú aj bežní poslucháči počuť, že nejde o všedný a typický hudobný nástroj, ktorý možno počuť vo väčšine dedinských chrámov.

Jedinečná historická atrakcia v srdci Slovenska

Organ v Španej Doline nie je len regionálnym, ale aj celoslovenským a celoeurópskym pamätníkom obdobia barokového organárstva. „Špania Dolina ako klenot v srdci Slovenska získa týmto organom jedinečnú historickú atrakciu, ktorá nemá ani vo vzdialenejšom okolí páru a konkurenciu.

Úspešné ukončenie projektu obnovy špaňodolinského organa si sľubuje pritiahnuť do Španej Doliny množstvo turistov a záujemcov o tento barokový skvost medzi hudobnými nástrojmi,“ vysvetľuje Kucbel.

Organista priznáva, že s obnoveným organom majú viac plánov. „Pripravený je pravidelný organový festival VIVAT VOX ORGANI v Španej Doline, ale aj množstvo umelecko-duchovných aktivít. Okolo historického organa sa formuje nový hudobný ansámbel, pozostávajúci z hudobníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici.“

Matúš Kucbel

Kto je Matúš Kucbel ?

Narodil v Banskej Bystrici, kde žije a pôsobí ako psychológ. Od roku 2008 pôsobí ako organista v Banskej Bystrici a v blízkom okolí. Od roku 2013 až do súčasnosti je organistom v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici a pôsobí ako organista aj v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline a v Kostole sv. Jakuba v Jakube. 

Mohlo by vás zaujímať