Elena Kohútiková: Verím, že v ďalších rokoch ešte urobíme veľa dobra pre ľudí, prírodu i spoločnosť, ktorej sme súčasťou

Slovensko je krajina s bohatou kultúrnou históriou a veľkým množstvom historických pamiatok, ktoré zmenami režimov v rôznych obdobiach dlhodobo chátrali, pretože neboli zdroje na ich obnovu. Mnohé zo vzácnych skvostov sa podarilo zachrániť aj s podporou Nadácie VÚB, ktorá oslavuje 20 rokov. S Elenou Kohútikovou, členkou správnej rady nadácie, sme sa rozprávali aj o tom, akú stopu zanecháva v spoločnosti a prečo je pre nadáciu dôležité zachovanie pamiatok, ochrana životného prostredia, podpora umenia či pomoc slabším. 

Ktoré projekty a iniciatívy vás za posledné roky existencie nadácie chytili za srdce?

To je veľmi ťažká otázka, keďže každý náš program či partnerstvo majú unikátny zmysel a poslanie. Každý projekt je osobitý a zasahuje do rôznych oblastí života. Za výraznú považujem podporu umenia a záchrany kultúrneho dedičstva. 

Spomínam si napríklad na dlhoročnú pomoc našej nadácie venovanú obnove slovenského barokového skvostu, ktorým je kalvária v Banskej Štiavnici. Náš jedinečný program Poklady Slovenska je významný v tom, že sa doň každý rok prostredníctvom hlasovania zapájajú desaťtisíce nadšencov obnovy pamiatok. Mám však rada aj ľudské spolupráce v oblasti klasickej filantropie a sociálnej pomoci. Tie sú môjmu srdcu blízke.

Keďže som ekonómka, mojimi srdcovkami boli v minulosti aj vzdelávacie projekty, ktoré sme realizovali v spolupráci s ekonomickými vysokými školami. V nadácii sme sa im venovali celú dekádu. Skrýva sa za nimi množstvo úžasných výsledkov mladých ľudí, ktorým sme pomohli rozvinúť ich potenciál a talent vo sfére moderných ekonomických vied doma i na medzinárodnej úrovni.

Od vzniku nadácie prešlo 20 rokov. V čom dnes vidíte jej prínos pre spoločnosť?

Neziskové organizácie mali kedysi oveľa menší zdroj financií na svoje verejnoprospešné projekty. Vznikom firemných nadácií sa ich možnosti rozšírili. Nadácia VÚB bola jednou z prvých nadácií, ktoré im začali poskytovať granty. 

Za uplynulých 20 rokov našej činnosti sme sa zameriavali na oblasti, ktoré sa menili podľa aktuálnych potrieb spoločnosti i stratégie materskej VÚB banky. V niektorých obdobiach bolo viac v popredí vzdelávanie mladých ľudí, inokedy práca s komunitami alebo ochrana životného prostredia. Kľúčovými oblasťami, kde sa nám dlhodobo podarilo zanechať najvýznamnejšiu stopu, sú však podpora umenia a záchrana kultúrneho dedičstva, ako aj pomoc organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom s prekážkami. 

V posledných rokoch sme sa zásadne posunuli k podpore ľudí a organizácií, ktoré sa významne podieľajú na ochrane životného prostredia a dokonca každoročne vyhlasujeme enviro súťaž Atlas. Dnes to považujeme za mimoriadne dôležité. Vždy sme sa usilovali, aby bola nadácia relevantným a dôveryhodným zdrojom podpory v oblastiach, kde dokážeme spoločne pohnúť veci aspoň o kúsok dopredu.

Nadácia výrazne prispela k zachovaniu banskoštiavnickej kalvárie, ktorú sme už spomínali a je jednou z najväčších na svete. Prečo ste sa rozhodli dlhodobo finančne podporiť práve jej obnovu?

Obnove pamiatok sa kedysi nevenovala žiadna firemná nadácia. Nás presvedčila nielen samotná kalvária ako skvost zapísaný do zoznamu najohrozenejších pamiatok sveta, ale aj úsilie a nadšenie dobrovoľníkov, ktorí sa ujali jej obnovy. Pri pohľade na výsledok mám veľkú radosť.

Od začiatku sme vedeli, že nepôjde o ročný projekt. O to viac nás teší, že po 14 rokoch finančnej a inej podpory sa z neznámej rozpadávajúcej sa kalvárie stala pamiatka svetového formátu, ktorú ročne navštívi viac ako 100-tisíc návštevníkov. Aj vďaka nášmu vkladu sa ju podarilo doslova oživiť a navždy bude zapísaná ako partnerský projekt v DNA našej nadácie.

Iba pri kalvárii nezostalo. Lodný mlyn pri Kolárove, hrad Uhrovec, koncertná sieň Domu Albrechtovcov, sochy antických bohov v Piešťanoch – to je iba niekoľko vzácnych skvostov, za ktorých rekonštrukciu hlasovali ľudia v súťaži Poklady Slovenska. Prečo vám v nadácii záleží na zachovaní kultúrneho dedičstva?

Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou históriou a veľkým množstvom historických pamiatok, ktoré však zmenami režimov v rôznych obdobiach upadali do zabudnutia. Dlhodobo neboli zdroje na ich obnovu, a tak mnohé z nich chátrajú. Podľa vzoru našej materskej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá patrí medzi najväčších podporovateľov umenia v Taliansku, sme sa začali zamýšľať nad tým, ako tejto oblasti pomôcť. 

Bolo to obdobie, keď ľudia s chuťou začali cestovať po svete. Nadšene chodili obdivovať pamiatky do iných krajín – od pyramíd po tibetské kláštory –, až im uniklo, akú krásu a skvosty máme u nás doma. Na Slovensku máme pamiatky, o ktorých vedia dokonca aj za hranicami, ale často chýba osveta a financie na ich obnovu. A toto sme sa rozhodli zmeniť.  Naše kultúrne dedičstvo zachraňujeme dlhoročne a systematicky. 

Vodný mlyn Kollárovo

Skutočne ma teší, že počas celej našej histórie sa týmto spôsobom podarilo obnoviť či zreštaurovať už takmer 130 väčších či menších pamiatok. Nejde len o známe národné kultúrne pamiatky, ale aj pamiatky národného či regionálneho významu v rôznych kútoch Slovenska – od Vysokej pri Morave na západe krajiny cez Španiu Dolinu v srdci Slovenska až po Potoky na východe. Pomohli sme tak zachrániť desiatky objektov a nájsť ich stratenú krásu. Prispeli sme k záchrane hradov, kostolov, ľudovej architektúry, historických artefaktov, umeleckých diel a obrazov v zbierkach múzeí a galérií i drobných technických pamiatok. 

Zaujímavosťou je, že sme pri príležitosti 20. výročia Nadácie VÚB pripravili aj Mapu pokladov, na ktorej si verejnosť môže pozrieť všetky pamiatky, ktoré sa aj vďaka našej pomoci podarilo zachrániť.

Čítajte tiežOd kalvárie cez malý Vatikán na Spiši až k rímskemu vodopádu na Gemeri. Nadácia VÚB patrí medzi najväčších podporovateľov umenia a pamiatok

Nadácia VÚB oslavuje dvadsať rokov, za ktoré rozdelila viac ako 13,5 milióna eur a podporila takmer 1500 dôležitých a zmysluplných iniciatív a projektov. Počas svojej doterajšej histórie sa zameriavala najmä na oblasti, ktorým sa nedostávala dostatočná podpora z iných zdrojov. Ide o stovky úžasných príbehov, pri ktorých platí, že ak dáme druhým nádej, do veľkej miery z nej môžeme načerpať energiu a radosť aj my sami.

Už viac ako 15 rokov sme aj prostredníctvom súťaže Maľba svedkami toho, ako sa bankový svet môže prepojiť so svetom umenia. V čom je podpora mladého výtvarného umenia dôležitá? Vlastní banka aj obrazy niektorých finalistov?

Usilujeme sa nielen o záchranu kultúrneho dedičstva z minulosti, ale pomáhame tvoriť aj nové umenie. Už 18 rokov organizujeme súťaž pre mladých umelcov Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Prostredníctvom nej podporujeme súčasné výtvarné umenie a zviditeľňujeme nové talenty. 

Súťaž každý rok sprevádza aj reprezentačná výstava 20 finalistov a z víťazných diel systematicky budujeme zbierku súčasného výtvarného umenia. To znamená, že tri víťazné diela každého ročníka sa stávajú súčasťou našej zbierky, v ktorej dnes máme už 54 obrazov.

Mnohí víťazi sa stali známymi etablovanými maliarmi na domácej i zahraničnej umeleckej scéne a súťaž im pomohla otvoriť dvere do sveta, na čo sme nesmierne hrdí. Ocenenie Maľba získali napríklad takí svetovo známi umelci ako Erik Šille, Andrej Dúbravský alebo Katarína Janečková.

Akým spôsobom môžu zamestnanci VÚB banky participovať na podpore konkrétnych projektov alebo iniciatív? 

Naši kolegovia a kolegyne z banky nie sú priamou súčasťou práce nadácie, ale pri rozdeľovaní nadačných zdrojov myslíme aj na nich. Som hrdá na to, ako skvele vo VÚB banke fungujú dobrovoľnícke programy a zapájanie zamestnancov do verejnoprospešných aktivít. Pre najiniciatívnejších z nich sme vytvorili program Zamestnanecké granty, z ktorého pomáhame financovať dobré nápady a angažovanie sa zamestnancov v zmysluplných aktivitách. Naše granty touto cestou putujú do neziskových organizácií, ktoré prihlásia práve naši kolegovia. Nejde o to, že sa za ne len prihovoria, ale že aj aktívne prikladajú svoje ruky k dielu a dobrovoľne pomáhajú mnohým organizáciám po celej krajine.

Spoločnými silami sme už takto podporili napríklad združenie Brána do Narnie, ktorému dobrovoľníci pomáhali pretvoriť zanedbaný kút v areáli Základnej školy Narnia v bratislavskej Petržalke na miesto stretnutí detí a starých rodičov. Alebo v Medzilaborciach naši kolegovia pomohli vytvoriť spoločný priestor v Centre včasnej intervencie Detičky lastovičky, ktorý spája hendikepované deti so zdravými rovesníkmi. Pretože každé dieťa so zdravotným znevýhodnením si zaslúži mať blízkeho rovesníka, na ktorého by sa mohlo obrátiť. Sú to možno drobné lokálne projekty, no je za nimi veľká snaha a pre konkrétnych ľudí v regiónoch majú obrovský zmysel.

Čo želáte nadácii do ďalších rokov?

Našej nadácii želám len to najlepšie a aspoň ďalších 20 rokov prospešnej práce. Zároveň veľa kreativity, otvorenosti a pochopenia pre potreby iných, ako aj neustále sa meniaceho sveta okolo nás. A najmä veľa dobrých a zmysluplných programov a projektov, ktoré buď sama vytvorí, alebo podporí. Za celý náš nadačný tím pevne dúfame, že budeme môcť v ďalších rokoch urobiť ešte veľa dobra pre ľudí, prírodu a spoločnosť, ktorej je aj naša inštitúcia a ľudia v nej súčasťou. 

Elena Kohútiková

Kto je Elena Kohútiková?

Mohlo by vás zaujímať