Ochranárom sa človek narodí, tvrdí zakladateľ záchrannej stanice pre zvieratá v Zázrivej

Záchranná stanica a ekologické centrum v Zázrivej pomáha zraneným živočíchom a opusteným mláďatám zvierat žijúcich vo voľnej prírode. Vedie ju Metod Macek s rodinou. Rukami im prešli už tisíce zvierat. Najnovšie v centre pribudne provizórna veterinárna ambulancia, v ktorej budú môcť realizovať základné zákroky na zachraňovanie zvierat priamo na mieste.

V Zázrivej sa zaoberajú najmä liečením, rehabilitáciou a opätovným návratom zvierat do prírody. Zakladateľom záchrannej stanice je Metod Macek. Už od roku 2001 sa spolu s rodinou a priateľmi stará o zranené zvieratá. 

Pre záchrannú stanicu zanechal prácu strážcu 

„Som zanietený ochranár. Človek sa s tým jednoducho narodí a buď to v sebe máte, alebo nie. Vždy som sa chcel venovať záchrane zvierat a ochrane prírody, môj sen sa mi nakoniec splnil,“ hovorí Metod Macek. 

Ešte donedávna pôsobil ako strážca Štátnej ochrany prírody SR v Národnom parku Veľká Fatra. Pri službe si uvedomil, že neustále dochádzanie za zvieratami a podávanie liekov nie je ekologickým ani ekonomickým riešením. 

Aj preto už roky buduje pre zvieratá záchrannú stanicu, ktorá svojou multifunkčnosťou môže konkurovať tým v zahraničí. Nedávno zanechal prácu strážcu, ktorú vykonával 32 rokov. Dnes sa tak môže naplno venovať zvieratám, rozvoju záchrannej stanice a ekovýchove.

Dedičstvo využil na pomoc zvieratám

Na vybudovanie záchrannej stanice využil pozemky, ktoré spolu s ďalšími príbuznými zdedil po predkoch. „Doma sme vždy mali zvieratá. Aj preto som sa rozhodol využiť náš starší hospodársky dvor na vytvorenie záchrannej stanice,“ vysvetľuje. 

Bývalé humno, sýpka i maštaľ dnes slúžia na rehabilitáciu zvierat. V stanici sa striedajú zvieratá rôzneho druhu. „Momentálne tu máme napríklad plchy, ježkov, vydru, rôzne operence sovy, orly, vzácne druhy sokolov, myšiaky i päť bocianov. Tento rok u nás budeme zimovať napríklad aj lastovičku, ktorá neodletela do Afriky,“ vymenúva. 

V Zázrivej už zachraňovali aj vlčicu, rysa či malé medvieďatá, ktoré zostali vo voľnej prírode bez matky.  

Voliéry, zimoviská, jazierko i bazén

Ľudia už záchrannú stanicu poznajú. „Často nám volajú, že našli zranené zviera. Neraz sú dokonca ochotní nám ho sami doviezť. V našich priestorovo nadštandardných voliérach zvieratám poskytujeme dostatočný komfort. Dbáme o to, aby boli dostatočne veľké a prispôsobené prirodzeným podmienkam konkrétnych zvierat,“ opisuje Metod Macek. 

Najväčšia je rozlietavacia voliéra, ktorá slúži na kondičnú prípravu vtákov pred vypustením. Počas pobytu v záchrannej stanici majú často ochabnuté svalstvo, preto sa potrebujú kondične rozlietať. Stanica disponuje aj priestormi na zimovanie a špeciálnymi priestormi pre ježkov i veveričky. Zvieratá majú dokonca aj svoje jazierko a vnútorný bazén.

Suplujú štát, prežívajú vďaka grantom a donorom

Záchranná stanica a ekologické centrum v Zázrivej je malé občianske združenie. Rodina Macekovcov vynaložila na rozvoj stanice veľa energie i financií. Bez podpory donorov a firiem by prežila len ťažko. 

Napokon, mnohé stanice na Slovensku už z finančných dôvodov museli zavrieť. Záchranné stanice pritom svojou činnosťou suplujú štát, pretože zvieratá sú národným bohatstvom a majetkom štátu. 

V porovnaní so susednými štátmi máme podľa Metoda Maceka v oblasti záchrany zvierat a prírody čo dobiehať. „Na Slovensku sa akosi nevieme rozhýbať. Stále sa snažíme vymyslieť nejakú novú koncepciu. Pritom by stačilo prebrať riešenia, ktoré sa už osvedčili v zahraničí. Len v Česku by mala takáto stanica aspoň troch plnohodnotných zamestnancov a základný rozpočet na prevádzku,“ hovorí.

„My nemáme hradenú ani základnú prevádzku, peniaze dostávame len na refundáciu potravy pre zvieratá a čiastočne na veterinu. Všetci pôsobíme ako dobrovoľníci,“ konštatuje. Aj preto si musia veľmi dobre rozmyslieť, kam investujú každé euro.

Veterinárna ambulancia ušetrí zvieratám stres z prevozu

Vďaka podpore z envirograntov Nadácie VÚB mohli tento rok zriadiť malú veterinárnu ambulanciu, do ktorej objednali sonograf, inhalačný prístroj na uspávanie zvierat či špeciálnu váhu.  

„Chceme mať aspoň provizórnu ambulanciu, aby sme zvládli základné zákroky priamo v centre a nemuseli so zvieratami cestovať a vystavovať ich zbytočnému stresu. Vďaka nej ich u nás môžeme diagnostikovať a riešiť ľahšie úrazy,“ hovorí Metod Macek. „Stále spolupracujeme aj s veterinárnymi klinikami na zložitejších prípadoch a konzultujeme všetky úkony pri liečbe,“ dodáva.

Exkurzie a prednášky posilňujú vzťah k prírode

Záchranná stanica v Zázrivej funguje aj ako ekologické centrum. Areál pri záchrannej stanici získal certifikát Ukážková prírodná záhrada. Pre návštevníkov, ktorí sa chcú vzdelávať a dozvedieť sa viac o ochrane zvierat, je otvorená každú nedeľu o 9. hodine. Stačí si zarezervovať termín na internete a prísť. 

Čítajte tiežŠkolu v Štiavnických Baniach poznajú vďaka predmetu sokoliarstvo po celom svete, vzťah detí k prírode sa odráža vo všetkých školských aktivitách

Pre žiakov Základnej školy v Štiavnických Baniach je hodina lietania s dravcom bežná asi ako písomka z matematiky. Podľa riaditeľa Pavla Michala, ktorý sokoliarstvo v škole zaviedol, získajú žiaci vďaka predmetu skúsenosti, ktoré využijú vo všetkých oblastiach života.

Metod Macek prepája exkurzie aj s prednáškami. „Spoliehať sa na rodiny a na to, že vychovajú deti so vzťahom k ekológii, dnes nestačí. Ak chceme pre krajinu vychovať slušných a cítiacich ľudí, ktorí budú mať vzťah k prírode a rozumieť dôsledkom zmeny klímy, so vzdelávaním by sme mali začať už od materskej školy,“ dodáva.

Príčinou zranení zvierat je predovšetkým človek 

Metod Macek tvrdí, že za zranenia zvierat môže v 90 percentách človek. „Vtáky narážajú na elektrické vedenia, rôzne bariérové prvky i do veľkých okien na výrobných halách a domoch. Doprava je čoraz hustejšia a mnohé cesty pretínajú migračné koridory,“ vysvetľuje. 

Je preto našou povinnosťou poraneným zvieratám pomáhať. Ak už nie priamo, môžeme aspoň podporiť projekty, ako je Záchranná stanica a ekologické centrum v Zázrivej.

Metod Macek

Kto je Metod Macek?

Metod Macek vyštudoval Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici. V roku 1990 sa zamestnal v Štátnej ochrane prírody SR ako strážca Národného parku Veľká Fatra. Mal na starosti záchranu zvierat, ochranu chránených častí prírody a kontrolu územia. V roku 2001 založil na svojom pozemku Záchrannú stanicu a ekologické centrum v Zázrivej, kde mu pomáha rodina i dobrovoľníci.

Mohlo by vás zaujímať