V škole v Štiavnických Baniach zachytávajú dažďovú vodu. Napájajú ňou jazierka a zavlažujú jedinečný park

Základná škola v Štiavnických Baniach zachytáva dažďovú vodu a využíva ju na zavlažovanie rozsiahleho dvora s viacerými záhradami. Žiaci vodu navyše vedecky skúmajú v novej environmentálnej učebni. Učia sa v praxi o jej význame a o tom, ako ju chrániť. O projekte, ktorým sa už inšpirovali viaceré domácnosti a inštitúcie, sme sa rozprávali s riaditeľom školy Pavlom Michalom.

Základná škola v Štiavnických Baniach je slovenským unikátom: vyučuje sa tu sokoliarstvo aj starostlivosť o kone. V záujme o prírodu a životné prostredie tu idú do hĺbky: pretvorili celý školský pozemok na ideálne prostredie pre rastliny, zvieratá aj ľudí.

Dosiahli to aj vďaka zadržiavaniu dažďovej vody. Nevypúšťajú ju do odtoku, ale zavlažujú ňou záhrady v školskom areáli – dažďovú, provensalskú, exkluzívnu vertikálnu, tropickú a japonskú. Vodu používajú aj na zavlažovanie trávnikov, čistenie prístreškov a voliér pre dravce, kone či papagáje. Ročne zachytia približne 1 300 000 litrov dažďovej vody.

Fotografie vznikli počas návštevy školy v roku 2018.

Dažďovou vodou zavlažujú prvú zvislú exteriérovú záhradu na Slovensku

Riaditeľ školy Pavel Michal hovorí, že prvotnou inšpiráciou projektu využívania dažďovej vody bol televízny dokument o vertikálnych záhradách v Paríži a Londýne, ktorý videl približne pred desiatimi rokmi: „Po štyroch rokoch sa naskytla príležitosť takúto záhradu vybudovať aj u nás. Nórske fondy vyhlásili grantovú výzvu, ktorej cieľom bolo zachytiť vodu v prírode, nevypúšťať ju do kanalizácie a tak spomaliť otepľovanie. Vysadenie vertikálnej záhrady bolo začiatkom nášho vzdelávania zameraného na klimatickú zmenu.“

Vertikálna záhrada zaberá veľkú plochu na priečelí budovy školy. Je to prvá takáto záhrada na Slovensku. Zavlažovaná je z jazierka, v ktorom sa zachytáva dažďová voda. Dážď, ktorý naprší na strechu školy, sa pomocou odkvapov dostáva do jazierka a potom putuje do zavlažovacieho systému kvapkovej závlahy.

Postavenie vertikálnej záhrady a jej vysadenie realizovali záhradníci z Banskej Bystrice. Pre záhradníkov, ale aj pre školu to bola nová výzva. Keďže  boli na Slovensku prví, vyvinuli vlastný systém budovania, zavlažovania aj vysadenia vertikálnej záhrady.

K zvislej záhrade pribudla tropická aj provensalská

„Vertikálna záhrada odštartovala naše klimatické vzdelávanie. Počas rokov sme zmenili skladbu rastlín, zdokonalili sme systém zavlažovania. Veľmi sa teším, že práve naša záhrada sa stala motiváciou na vysadenie ďalších podobných záhrad na Slovensku. Odvtedy sme vysadili ďalšie záhrady a pokračujeme ďalej,“ hovorí Pavel Michal.

Pokračovali postupne vysadením tropickej záhrady vo vnútorných priestoroch školy, neskôr vysadili francúzsku provensalskú záhradu, záhradu podobnú horskej lúke aj s umelým potokom a rozárium. Všetky záhrady sú zavlažované dažďovou vodou, ktorá je kumulovaná vo viacerých jazierkach a nádržiach.

Fotografie vznikli počas návštevy školy v roku 2018.

Park ročne navštívi 15 000 ľudí, sprevádzajú ich žiaci

Záhrady sú súčasťou parku, ktorý postupne vzniká na pozemkoch školy. Nazýva sa Aves park. Jeho súčasťou je aj sokoliareň s pernatými dravcami, areál pre exotické vtáky, vivárium s kajmanom, leguánom, chameleónom či tropická záhrada s opicami.

Žiaci sa popri vzdelávaní zapájajú do údržby záhrad, pretrhávajú burinu, zbierajú levanduľu, vysádzajú rastliny, starajú sa o zvieratá. Navyše sprevádzajú parkom návštevníkov a prezentujú ho verejnosti.

„Počas školského roka nás navštevujú v rámci exkurzií žiaci a študenti škôl zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V lete park sprístupňujeme verejnosti. Za rok nás navštívi 15 000 ľudí.  Úprimne si vážime záujem žiakov aj verejnosti a ceníme si možnosť vzdelávať ich,“ hovorí Pavel Michal.

K cieľu už chýba iba využiť odkvapy z jedálne

Cieľom školy je zachytávať všetku dažďovú vodu, ktorá spadne na strechy. Sú k nemu už blízko. Všetky odkvapy zo školy a telocvične sú už nasmerované do jazierok alebo veľkých nádrží. Odkvapy z jedálne sú zatiaľ nasmerované do nádrží len na polovicu.

Prečítajte si tiežV dedine vybudovali včelnicu a včeliu školu. Ukazujú, ako sa dá vzťah k včelárstvu budovať už odmalička

Pravnianska dolina, obklopená vencom hôr, je lokalitou s trvácou tradíciou včelárstva. Aj miestni poslanci obce Nitrianske Pravno sú včelári. Vďaka podpore Nadácie VÚB revitalizovali oblasť Bôrik v blízkosti obce a vytvárajú priamo v prírode priestor na vzdelávanie, odovzdávanie remesla a vychovávanie novej generácie včelárov. 

Škola má v pláne pokračovať v rozširovaní nádrží a jazierok na zachytávanie vody, chce zlepšovať systém a zatraktívniť Aves park, aby mohla lepšie prezentovať deťom a širokej verejnosti význam využívania dažďovej vody, ale aj význam podzemných vôd, ochranu pitnej vody a povrchových vôd

Dažďovú vodu skúmajú v novej enviroučebni

Žiaci Základnej školy v Štiavnických Baniach vodu podrobne skúmajú na hodinách fyziky, chémie a biológie. Nedávno aj s podporou Nadácie VÚB vybudovali enviroučebňu, ktorá pomohla zvýšiť úroveň vyučovania.

Učebňu navrhli podľa potrieb učiteľov fyziky a chémie. Jej súčasťou je špecializované vybavenie vrátane výkonných mikroskopov. Môžu ju tak využiť aj ako laboratóriom na skúmanie biologických procesov.

„Meriame teplotu našich jazierok a porovnávame ju s tajchami. Spozorovali sme živočíchy viazané na takýto vodný biotop aj v blízkosti našich jazierok, čo bol pre nás zaujímavý výsledok. Niekoľko rokov pozorujeme aj to, že naše jazierka zamŕzajú rýchlejšie ako veľké jazerá, je to praktická ukážka rýchlosti akumulovania tepla vodou,“ opisuje niektoré z pokusov Pavel Michal.

Snívajú o riečke s vydrami a o nádrži s učebňou vo vnútri

V škole už zrealizovali množstvo nevídaných projektov. Neboja sa snívať vo veľkom a aj plány do budúcnosti majú veľmi ambiciózne.

„Plánujeme vybudovať v škole nový biotop – vodný tok s vydrami. Vydra je indikátorom čistého vodného toku, cez praktickú a atraktívnu prezentáciu môžeme pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku. Chceli by sme žiakom aj verejnosti priblížiť význam čistej rieky,“ prezrádza Pavel Michal.

„Ďalším veľkým snom je v areáli školy vybudovať atypickú nádrž na dažďovú vodu. Atypickú preto, lebo v nádrži bude učebňa. Všetky naše projekty, či už existujúce, alebo budúce, plánujeme zahrnúť do praktického a atraktívneho ekocentra.“

Deti ešte môžeme naučiť vážiť si bohatstvo – čistú vodu

Riaditeľ školy sa úprimne teší, ak sú inšpiráciou pre iné školy, ale aj domácnosti, a keď aspoň takto môžu prispieť k ochrane klímy. Niektoré domácnosti si po návšteve školy začali zachytávať dažďovú vodu. Viaceré školy sa už inšpirovali miestnym systémom a zapojili sa do výziev projektov zameraných na ochranu klímy.

„Je dôležité viesť deti tak, aby pochopili význam ochrany podzemných vôd, ale aj riečnych tokov a jazier. Vážiť si bohatstvo – čistú vodu. Ešte ich môžeme naučiť vážiť si to, čo máme,“ uzatvára Pavel Michal.

Pavel Michal

Kto je Pavel Michal?

Pochádza z Banskej Bystrice, vyštudoval učiteľstvo geografie a biológie, je riaditeľom Základnej školy s materskou školou Maximilána Hella v Štiavnických Baniach. Škola prevádzkuje Aves park s unikátnou faunou a flórou. Na zavlažovanie a údržbu parku sa využíva dažďová voda, ktorú škola zbiera zo striech.

Mohlo by vás zaujímať