V Rudníku dobrovoľníci čistia liečivé lesné pramene, chcú, aby si vodu mohol vychutnať každý

Nájsť pitnú vodu z prírodného zdroja, ktorému sa dá dôverovať a ktorý má zároveň zdraviu prospešné účinky, je čoraz zriedkavejšie. Jozef Martoš sa spolu s členmi Združenia mládeže a sympatizantov obce Rudník dlhodobo podieľajú na revitalizácii oddychovej zóny v baníckej oblasti pod Kobyľou horou. Ich najnovší projekt sa s podporou Nadácie VÚB zameriava na vyčistenie pitných prameňov v rudníckych lesoch. Pre prírodnú vodu si aj vďaka nim dnes môže zájsť ktokoľvek.

Pramene z okolia historických kúpeľov a baníckej hory

Združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník na východnom Slovensku sa spolu so svojím zakladateľom Jozefom Martošom už takmer desať rokov usiluje o rozvoj prostredia obce. Ich najnovším projektom sa stala revitalizácia a vyčistenie okolia lesných prameňov, ktoré vznikli pri baníckej činnosti.

Zdroje pitnej vody sú v blízkosti zaniknutých historických Rudníckych kúpeľov z 19. storočia, kde sa liečila rozmanitá škála chorôb. Kúpele boli pri explózii do základov zničené počas druhej svetovej vojny, pretože sa v ich tesnej blízkosti nachádzal muničný sklad nemeckej armády.

Spojili sa ľudia, ktorí v okolí prameňov prežili detstvo

Po vodu z prameňov v rudníckych lesoch si obyvatelia obce či širokého okolia z Poproča, Nováčan, Zlatej Idky alebo aj z Košíc chodievajú už celé desaťročia. Hlavný prameň, pomenovaný po sv. Jánovi Nepomuckom, patrónovi pltníkov a spovedníkov, sa nachádza asi hodinu pešo alebo pol hodiny autom od obce pri pútnickom mieste s Kostolom sv. Anny, priamo pred vstupom do lesa.

„Rudnícke pramene sú známe široko-ďaleko. Naše združenie tvorí prevažne generácia v mojom veku – ľudia, ktorí v okolí prameňov prežili detstvo i mladosť so svojimi rodinami a priateľmi. Vedeli sme, že nová údržba a obnovenie technológie okolo prameňov budú časom nevyhnutné, a preto sme sa rozhodli konať. Chceli sme včas predísť možnej kontaminácii pitnej vody v budúcnosti,“ hovorí Jozef Martoš.

Na prvej brigáde sa zúčastnilo takmer päťdesiat dobrovoľníkov

Prvá brigáda projektu revitalizácie prameňov sa konala prvý júnový víkend a zúčastnilo sa na nej až 46 členov občianskeho združenia. Podľa Jozefa je najsilnejšou motiváciou pre dobrovoľnú činnosť počas víkendov čistá voda. „V našej dedine sú ľudia zvyknutí zapájať sa. Každý si uvedomuje, aké dôležité je mať zdravú vodu,” hovorí.

Voda z Rudníka je málo mineralizovaná, má výborné hodnoty ph a vodivosti. „Pravidelne si dávame robiť rozbory vody a na zhodnotenie stavu a prostredia prameňov sme sa spojili s viacerými geodetmi a hydrogeológmi. Tí nám pomohli určiť veľkosť ochranného pásma a geometrické vytýčenie, aby sme následne vedeli zónu oplotiť. O vodu z prameňov sa vždy starali iba obyvatelia obce a podobní nadšenci – máme medzi sebou vodárov, klampiarov, tesárov a desiatky technicky zručných ľudí.

Projekt riešime spoločne s našou starostkou Oľgou Kormošovou, ktorá zapája aj poslancov obecného zastupiteľstva. Ľudia zo združenia chcú pomáhať a vidia v našej činnosti zmysel – to ma nesmierne teší,” hovorí Martoš. 

Ručne vykopali päť kubíkov hliny

Prvú brigádu projektu hodnotí Jozef nadmieru pozitívne nielen pre hojnú účasť, ale najmä pre množstvo odrobenej práce. Išlo o najnáročnejšiu fázu, keď bolo potrebné obkopať jednotlivé pramene, umiestniť zberné nádrže a fólie do zeme, aby sa zabránilo vnikaniu dažďovej vody do vody z prameňa.

„Najväčšou výzvou pre tím združenia bolo vykopať päť kubíkov hliny vlastnými rukami, bez pomoci strojov, ktoré nie je možné dostať tak hlboko do lesa a terénu,“ vysvetľuje Jozef. „Pracovali sme v skupinách, každá mala inú úlohu. To najdôležitejšie, čo sme potrebovali spraviť, bolo zachytiť najvyššie položený prameň. Voda tu unikala mimo drenážnej rúry, ktorá bola zanesená a nevládala pohltiť taký objem. Výsledkom bol úbytok vody v zbernej nádrži.

Prečítajte siNa včely by sme mali myslieť pri sadení aj kosení. V Devíne vznikla komunita, ktorá šíri osvetu medzi deťmi aj dospelými

Za občianskym združením Náš Devín je jedno zo zoskupení, ktoré pôsobia v bratislavskej mestskej časti Devín. Stojí za ním skupina mamičiek, ktoré si povedali, že chcú vytvárať podnetné prostredie pre svoje deti a najmä ich väčšmi spájať s prírodou – napríklad aj cez vnímanie užitočnosti včiel v ekosystéme. Preto vymysleli projekt Aby nám včely neuleteli.

Starú rúru sme museli vykopať zo zeme, vložiť novú drenáž a zasypať ju štrkom. Asi desať mužov zo združenia pracovalo v bahne a vykopávalo hlinu, kým iní dovážali štrk do lesa, približne 300 metrov od vstupu do výšky asi 500 m n. m.“

Samostatnou kategóriou bolo obnovenie prameňa sv. Jána Nepomuckého, ktorý vyviera pod lesom, vedľa Kostola sv. Anny. „Prameň sme vyčistili a zvýšili studničné skruže nad úroveň zeme, aby sme predišli znečisteniu. Dovtedy sa studnička nenachádzala nad zemou a prístup k vode bol preto obmedzenejší. Záverom prvej brigády bolo umiestnenie poklopov nad zberné nádrže. Ľudia si sem vodu chodia naberať dennodenne – na prechádzku sa sem chodieva iba s fľaškami alebo s bandaskami.“

V pláne je aj oprava hrdzavého oplotenia

Členovia združenia sa do podobnej brigády zapoja túto sezónu ešte niekoľkokrát. Aj keď tá najťažšia a prevažná väčšina práce je už za nimi, čaká ich zriadenie oplotenia okolo celého ochranného pásma prameňov. To pôvodné dnes hrdzavie uprostred lesa a tomuto miestu dodáva akúsi záhadnosť.

Nové ohraničenie zabráni vstupu nepovolaným osobám a lesnej zveri. Nasledovať bude nainštalovanie bezpečnostných zámkov na poklopoch, aby sa predišlo prípadnej kontaminácii vody. Aktuálne sú zachytené štyri pramene, čo znamená, že tečú do studničky a je k nim zavedená celá inštalácia. Lesná oblasť obce Rudník však podľa odhadu miestnych ukrýva množstvo ďalších nezachytených prameňov, ktoré vyvierajú, ale nie je k nim žiadny prívod. Tie tiež plánujú v budúcnosti odoberať do zberných nádrží.

Snaha zrenovovať okolie a zachovať ho pre ďalšie generácie

Združenie z Rudníka má za sebou viacero projektov, ktoré skrášľujú okolie obce a umocňujú silného ducha tamojšej komunity. Jozef Martoš sa venuje písaniu projektov a grantových žiadostí už od roku 2011. V minulosti sa mu tak podarilo získať financie napríklad na prístavbu historickej chaty pri vchode do lesa. Do rudníckej chaty s prístreškom, predsieňou a krbom smie vojsť každý okoloidúci či náhodný turista.

„Bez ochoty obyvateľov obce a ich dobrovoľníckej činnosti by sa žiadny z našich projektov nemohol uskutočniť. Našou spoločnou prácou sa snažíme zrenovovať okolie, ktoré sme poznali ako mladí a ktoré chceme zachovať pre naše deti. Prináša mi to veľkú radosť a neraz som milo prekvapený, koľko ľudí je ochotných zapojiť sa,” hovorí.

V rámci združenia sa usilujú pomôcť obci v rôznych sférach. „Viacerí členovia združenia sa dokonca rozhodli investovať vlastné peniaze na dobrú vec. V budúcnosti sa plánujeme viac zamerať na športoviská – v dedine máme fanúšikov kulturistiky, preto chceme zriadiť vybavenú posilňovňu. Do kulturistiky sa v dedine zapojili už aj naše ženské polovičky.

Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budeme cítiť dobre – domov, na ktorom sme sa podieľali spoločne, a jeho výhody budú môcť využívať ďalšie generácie ešte mnoho rokov,” dodáva Jozef Martoš.

Mohlo by vás zaujímať