Študenti kynológie získavajú skúsenosti v teréne: so psami pomáhajú opusteným seniorom aj deťom s autizmom

Štúdium kynológie zaviedla SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci len pred piatimi rokmi. Záujem o tento odbor je u študentov čoraz vyšší. V škole sa od začiatku snažia prepájať teóriu s praxou. Vytvorili projekt, vďaka ktorému študenti spoločne s asistenčnými psami pomáhajú ľuďom so zdravotným znevýhodnením či seniorom v okrese. Mladí ľudia tak získavajú skúsenosti cez zážitkové učenie priamo v sociálnych zariadeniach.

Písal sa rok 2015, keď pedagóg a inštruktor Martin Majer dostal za úlohu založiť odbor kynológia na SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Na juhovýchodnom Slovensku takýto odbor dovtedy chýbal. Našiel ľudí, ktorí by ho učili, a škola začala prijímať prvých študentov. Dnes je jeho odborným garantom a kynológiu v Lučenci študuje 50 mladých ľudí.

„Naši absolventi sa budú môcť uplatniť ako psovodi na polícii, vo finančnej správe alebo vo väzenskej a justičnej stráži, môžu pomáhať ako asistenti veterinárneho lekára, v útulkoch, vo výcvikových strediskách alebo zakladať hotely pre psy. Budú môcť pracovať aj v sociálnej oblasti v rámci kanisterapie alebo pri výcviku asistenčných a vodiacich psov či pátracích a lavínových psov v horskej záchrannej službe,“ vymenúva Martin Majer.

Úspech majú aj v Kanade

Hoci ide o mladý odbor, škola úspešne spolupracuje nielen s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave, ale najnovšie nadviazala spoluprácu aj s kanadskou výcvikovou školou Aspen Service Dogs, ktorá odovzdáva špeciálne vycvičené psy ľuďom so špecifickými potrebami. Dva labradory, ktoré vychovali práve v Lučenci, sú už v zámorí.

„Dnes už s určitosťou môžeme povedať, že naša škola má v Európe jedinečné postavenie vo výchove asistenčných psov,“ hovorí zástupca školy Martin Majer, ktorému napadla skvelá myšlienka. Rozhodol sa, že skĺbi prax študentov s výcvikom a s využitím asistenčných psov priamo v zariadeniach pre ľudí so znevýhodneniami.

Kanisterapia zlepšuje psychické aj fyzické zdravie

Vďaka spolupráci školy v Lučenci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave sa už podarilo vychovať štyroch psov. „Zaujímalo ma, čo sa deje so psami, ktoré nie sú vhodné na vodiace a asistenčné účely. Keďže som nechcel, aby skončili v rodinách, ale mohli ľuďom pomáhať inak, skúsili sme ich vycvičiť na kanisterapiu,“ vysvetľuje pedagóg.

„Je preukázané, že tento druh terapie dokáže priaznivo pôsobiť na psychické i fyzické zdravie človeka,“ dodáva. A tak si v roku 2018 v škole povedali, že skúsia priniesť dva labradory z Bratislavy a vycvičia ich na prácu s klientmi v sociálnych zariadeniach. Výcvik psa má svoju postupnosť a vyžaduje si aspoň rok práce.

Pomáhajú seniorom i deťom s autizmom

V rámci projektu Pomocné labky študenti so špeciálne vycvičenými psami začali pomáhať opusteným seniorom aj deťom s autizmom. Zamerali sa predovšetkým na seniorov Domova sociálnych služieb Libertas a Slatinka v Lučenci, najmä na rozvoj ich jemnej a hrubej motoriky.

Pomáhajú aj klientom Betánie v Kalinove, kde žijú prevažne seniori a opustení ľudia s telesným a mentálnym zdravotným znevýhodnením. Okrem toho škola začala spolupracovať aj s komunitným centrom IN Network Slovakia v Lučenci, kde sa starajú o deti s poruchou autistického spektra.

„Pri práci s deťmi sú aktivity oveľa náročnejšie, no psy nám pomáhajú prelomiť bariéry. Je neuveriteľné, aké pokroky deti robia. Tie, ktoré majú spazmy, mali na začiatku problém chytiť psíka a zapnúť mu karabínku. Dnes u nich vidieť veľký posun k lepšiemu. Iným deťom sa zasa s pomocou fyzioterapeutov a psov podarilo postaviť na nohy. Pes dieťa neraz motivuje, aby urobilo ďalší krok. Jedno dievčatko nielenže začalo chodiť, ale po čase sa začalo aj bicyklovať,“ vymenúva úspechy Martin Majer.

Trénovali aj počas obmedzení

Lučenecká škola má v súčasnosti dva labradory z Bratislavy a nemeckého ovčiaka. Vo výcviku je ešte borderská kólia, ktorá by mohla byť zaradená do praxe o pol roka. Plnohodnotným „kanisterapeutom“ môže byť akýkoľvek pes, ktorý spĺňa požiadavky. Nezávisí od plemena.

Študenti so psami navštevujú centrá aspoň raz týždenne. Pandémia však ich aktivity na istý čas zastavila. Počas opatrení, ktoré zakazujú návštevy v sociálnych zariadeniach, zostali bez kontaktu s klientmi. „Keď sa opatrenia uvoľnia, budeme pokračovať v práci. Naši študenti zatiaľ trénujú doma, aby sme mohli naplno využiť potenciál našich psov,“ uzatvára Martin Majer.

Na výcvik kanisterapie v škole uvoľňujú študentov, ktorí dosahujú najlepšie výsledky v teórii aj v praxi. Nie každý sa hodí na štúdium sociálnej kynológie alebo má oň záujem. Aj preto vyberajú najvhodnejších adeptov. Tí sa môžu uchádzať o psa a chodiť s ním na školenia, aby sa zdokonalili. Študenti majú psy pridelené, to znamená, že sa o ne starajú aj doma. „Snažíme sa to zatiaľ robiť v malom a do hĺbky, aby mali naše výsledky aj želateľný efekt,“ vysvetľuje Martin Majer.

Prečítajte siAk človek pracuje dvanásť hodín denne a chce psa do bytu, pre oboch je to trápenie, hovorí pracovníčka útulku Katarína Ruskovská

V útulku v Michalovciach našlo tento rok útočisko až 250 psov. Niektoré z nich dostali druhý domov, iné na nových majiteľov stále čakajú. Dnes už neplatí, že útulky sa plnia iba po Vianociach a psy končia ako nechcené darčeky.

Študenti už absolvovali rôzne školenia, aby boli v kanisterapeutickej práci čo najlepší. Využívajú predovšetkým hravé aktivity, prostredníctvom ktorých sa pozornosť klientov aj vďaka prítomnosti vycvičeného psa obracia k vonkajšiemu svetu a zlepšuje sa tým aj ich schopnosť komunikácie.

Jedna zo študentiek dokonca dostala ponuku zostať v škole a dnes koordinuje a vedie tím mladých ľudí, ktorí sa venujú kanisterapii a starajú sa o vodiace a asistenčné psy. Absolventka má tiež za úlohu vyberať vhodných adeptov spomedzi študentov na túto prácu.

Projekt prepojenia študentov strednej školy s klientmi sociálnych zariadení aj s pomocou asistenčných psov je jediný svojho druhu na Slovensku. Podarilo sa ho zrealizovať aj vďaka podpore z komunitných grantov Nadácie VÚB.

Učenie tolerancii a ľudskosti by sa malo dostať už do škôl

Z Lučenca by radi inšpirovali aj ďalšie komunity v rôznych slovenských mestách, aby sa prepájali s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a pomáhali im byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. „Bol by som rád, keby sa na Slovensku učenie tolerancie a ľudskosti dostávalo do škôl. Aby sme pochopili, že je prirodzené, keď silnejší pomáha slabšiemu,“ myslí si Martin Majer.

Po takejto forme terapie je zo strany sociálnych a komunitných pracovníkov veľký dopyt. Škola však zatiaľ disponuje iba malým počtom vycvičených psov.

Ak sa projektu bude dariť a získa finančnú podporu od partnerov, bude môcť vyškoliť ešte viac mladých inštruktorov a vycvičiť väčší počet psov na kanisterapeutické aktivity, aby pomáhali ľuďom so špecifickými potrebami v Lučenci i v ďalších mestách.

Mohlo by vás zaujímať