Ako vzdelávať deti o zmenách klímy? Pomôcť môže digitálny kurz s interaktívnymi hrami

S príchodom pandémie a nástupom dištančného vzdelávania sa čoraz viac začalo hovoriť o online kurzoch a vzrástla potreba vzdelávať deti hravou formou. Spoločnosť Eduvision pre žiakov základných škôl pripravila interaktívny projekt Pre lepšiu budúcnosť Zeme, ktorý vzdeláva o ochrane životného prostredia prostredníctvom hravých cvičení či kvízu. Riaditeľka Lucia Lalka nám prezradila viac o projekte aj o tom, aká by mala byť úloha e-learningu v súčasnom vzdelávaní. 

Cez interaktívne kurzy deti pochopia aj zložité témy

Aj keď sa o online vzdelávaní začalo intenzívnejšie hovoriť až s príchodom pandémie, v Eduvision sa digitálnym projektom, ktoré môžu dopĺňať klasické vyučovanie, venujú už niekoľko rokov. V čele spoločnosti stojí Lucia Lalka, ktorá má v tejto oblasti už vyše 15 rokov skúseností a prvý raz sa s digitálnym vzdelávaním stretla ešte počas študijnej stáže vo Francúzsku.

„Pri tvorbe našich kurzov sa inšpirujeme trendmi zo sveta, používame obľúbené vzdelávacie metodiky, ale aj herné princípy,“ vysvetľuje Lucia Lalka.

Cieľom online kurzov nie je len zhustená prezentácia kľúčových faktov. „Cez digitálne kurzy chceme deťom lepšie vysvetliť na prvý pohľad zložité témy,“ približuje riaditeľka Eduvision.

Deti by mali poznať fakty a vedieť, čo môžu podniknúť

Veľký úspech mali s kurzom, ktorý sa venoval architektúre. Najnovšie aj vďaka podpore od VÚB banky vytvorili kurz Pre lepšiu budúcnosť Zeme, ktorý otvára aktuálnu tému klimatickej krízy a vysvetľuje, ako ovplyvňuje naše životy a ako každý z nás môže pomôcť planéte.

„Každý rozumie, akú hrozbu pre nás klimatická zmena predstavuje. Domnievame sa, že práve deti a mládež musia byť najvýraznejšími nositeľmi pozitívnych zmien do budúcna. Preto je dôležité, aby sa pravidelne vzdelávali v environmentálnych témach a vytvárali si vlastné postoje k ochrane životného prostredia. Mali by poznať fakty a vedieť, aké možnosti majú a aké kroky môžu podniknúť,“ vysvetľuje Lucia Lalka.

Digitálne kurzy nenahradia interakciu medzi žiakom a učiteľom, sú však pútavým oživením

Riaditeľka Eduvision zároveň zdôrazňuje, že cieľom digitálnych kurzov nie je nahradiť klasické vyučovanie, ale doplniť zaužívané formy pútavým spôsobom.

„E-learning najlepšie funguje, keď vyučovanie dopĺňa a kombinuje sa s inými vzdelávacími aktivitami. Nikdy nenahradí živú diskusiu a interakciu medzi učiteľom a žiakmi,“ hovorí.

Výhodu online foriem vzdelávania vidí Lucia Lalka najmä v tom, že jeho obsah je multimediálny. „V porovnaní s učebnicou môže byť štúdium cez e-learningový kurz pre žiakov zábavnejšie. Digitálna forma deťom súčasne pomáha lepšie porozumieť téme, udržuje ich pozornosť pri učení a zvyšuje aj ich záujem o tému,“ dopĺňa.

Pandémia priniesla učiteľom príležitosť na zmenu vzdelávania

Príchod pandémie podľa Lucie Lalka prispel k tomu, že mnohí slovenskí učitelia si výrazne zlepšili svoje technické zručnosti a majú aj väčšiu motiváciu pracovať počas vyučovania s digitálnymi pomôckami. Učiteľom sa tak otvorila príležitosť, ako zmeniť spôsob vzdelávania svojich žiakov.

Michal Sabo: Planéta nepotrebuje, aby sme ju zachraňovali. To my zachraňujeme seba na nej

Obľúbený rozhlasový moderátor Michal Sabo sa po dvadsiatich rokoch rozhodol ukončiť moderátorskú kariéru a chce sa naplno venovať aktivizmu. Svoju popularitu využíva na pomoc životnému prostrediu. Prečítajte si, čo ho k tomu vedie a na čom práve pracuje.

Zároveň však upozorňuje na to, že školy pri prezenčnej výučbe potrebujú adekvátne technické zázemie a systém by mal zároveň fungovať tak, aby v čase dištančného vzdelávania dokázal pomôcť aj učiteľom a žiakom, ktorí doma nemajú dostatočnú technickú podporu.

Vďaka hrám sa deti naučia, ako triediť odpad

Kurz Pre lepšiu budúcnosť Zeme je navrhnutý tak, aby sa dal používať pri prezenčnej, ale aj dištančnej výučbe. Je určený žiakom 4. až 7. ročníka základných škôl a môže výborne doplniť environmentálnu výchovu, hodiny prírodovedy či náuky o spoločnosti.

„S kurzom môžu učitelia so žiakmi pracovať vždy tak, ako im to bude vyhovovať. Môžu ho používať priamo na vyučovaní, ale aj ako individuálne úlohy pre žiakov na doma,“ približuje riaditeľka Eduvision.

Kurz je rozdelený do siedmich kapitol, ktorými sprevádza malé dievčatko. Prezentácie v ňom striedajú videá, interaktívne hry a kvíz. Žiaci sa dozvedia nielen základné informácie o klimatickej zmene, ale aj rôzne zaujímavosti o dôležitých iniciatívach, ktorých cieľom je zmiernenie jej dosahu. Vďaka hrám sa zase naučia, ako triediť odpad, čo patrí do kompostéra, ale aj ako sa starať o prírodu a svoje okolie. Veľkým plusom je, že kurz je pre všetkých dostupný zadarmo.

So svojimi nápadmi sa môžu zapojiť do súťaže

Na tvorbe projektu Pre lepšiu budúcnosť Zeme pracoval 12-členný tím Eduvision celý rok. Aby boli všetky informácie pravdivé a vyhli sa prípadným chybám, odborným garantom kurzu sa stal Zelený vzdelávací fond. „Autorom textov je Darina Lalíková, ktorá sa dlhé roky venuje osvete v oblasti zelenej architektúry. Je odborníčkou na ekologické prístupy v oblasti výstavby a stavebného inžinierstva,“ hovorí Lucia Lalka.

Keďže autori kurzu chceli u detí  vzbudiť ešte väčší záujem o životné prostredie a ekológiu, rozhodli sa vytvoriť súťaž, do ktorej sa môžu po skončení kurzu zapojiť. „V rámci súťaže majú deti vypracovať vlastný projekt a predstaviť svoje nápady o tom, čo by sme mali spraviť na záchranu našej planéty a ako by sme mohli prispieť k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny,“ uzatvára riaditeľka Eduvision.

Mohlo by vás zaujímať