Ak je rodina v núdzi, na výchovu energia neostáva. Spoznajte združenie Návrat, ktoré pomáha rodinám v ohrození

S rodinami v núdzi sa stretávajú doma, na ulici alebo na ihriskách. Nezáleží na mieste, ale na spoločnom cieli. Občianske združenie Návrat sa dlhé roky venuje téme náhradného rodičovstva, no okrem toho rozvíja aj iné činnosti. Jednou z nich je terénna sociálna práca a pomoc rodinám v ohrození. Pomáha im riešiť problémy s financiami, bývaním, výchovou či vzťahmi s blízkymi.

Občianske združenie Návrat sa už 24 rokov riadi heslom, že jediný domov pre dieťa je rodina. V rámci terénnej práce pomáhajú rodinám v núdzi fyzicky aj mentálne, ale predovšetkým sa snažia o včasné zachytenie problémov a navrátenie stratenej stability v rodine.

S koordinátorkou Danielou Lieskovskou sme sa rozprávali o pomoci rodinám v ohrození, ale aj o tom, ako pomoc vnímajú samotní rodičia. Nadácii VÚB záleží na spoločenskozodpovedných projektoch, preto aktivity združenia podporila.

Základom je vzájomná dôvera

Nie každý má šťastie, že môže žiť v harmonickej a šťastnej rodine. Pre niekoho samozrejmosť, pre iného vzdialená predstava. Problémy s financiami, vzťahmi či výchovou, s ktorými sa rodiny v ohrození denne stretávajú, sú rôzne. V Návrate sú však pripravení podať pomocnú ruku pri všetkých výzvach, ktoré rodinám v ohrození do života prichádzajú.

S rodinami sa stretávajú na rôznych miestach, na ulici, na ihrisku či priamo doma v rodinnom prostredí. Najdôležitejšia je prítomnosť, ochota pomôcť a vypočuť. „Snažíme sa postupne budovať vzájomnú dôveru a rodinu sme pripravení sprevádzať dlhodobejšie,” hovorí Daniela Lieskovská zo združenia Návrat.

Je viacero ciest, ako si rodiny nájdu cestu k združeniu. „Niektorí sa k nám dostanú na odporúčanie svojich známych. Môžu nás odporučiť aj pracovníci komunitných centier, učitelia či lekári. Potom sú tu rodiny, ktorým naše služby odporučia úrady alebo bývalé detské domovy. Niekedy však môžu mať naše služby v rámci výchovného opatrenia nariadené rodiny aj súdom, napríklad pri rozvodoch,” vysvetľuje Lieskovská.

V týchto dňoch roznášajú hygienické potreby aj jedlo

Zavedené opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 zasiahli aj aktivity združenia. Pomoc rodinám v núdzi však nepočká, práve v týchto dňoch mnohé rodiny prežívajú najťažšie obdobie a pomoc potrebujú viac ako kedykoľvek predtým. Osobné stretnutia obmedzili na minimum a s rodinami komunikujú najmä na diaľku, telefonicky alebo prostredníctvom internetu.

„Do terénu ideme zriedkavejšie, no nestránime sa ho, pretože táto situácia niektoré rodiny priamo ohrozuje ekonomicky, sociálne a psychicky. Roznášame jedlo, hygienické potreby, sprevádzame rodičov pri učení sa s deťmi, vybavovaní vecí na úradoch práce, udržaní si bývania či nastavenia rodinných financií,” dodáva.

Pomáhajú pri hľadaní bývania aj pri zápise do školy

Na začiatku spolupráce sa snažia byť s rodinou v kontakte aspoň dvakrát za týždeň. Ak to vyžaduje situácia, aj častejšie. Zo skúseností si uvedomujú, že práve samotní členovia rodiny sú expertmi na svoju situáciu a niekde vnútri vedia, čo je pre nich dobré, čo sami potrebujú a čo potrebujú ich deti. „Okrem sociálnej práce pomáhame aj v oblasti vzťahov v rodine a snažíme sa zameriavať aj na rodičovské zručnosti. Ak niektorá z oblastí potrebuje hlbšiu intervenciu, hľadáme kontakty na organizácie, kam rodiča odprevádzame,” približuje.

Rodinny sprevádzajú na úrady či súdy alebo do poradne novorodencov a na zápis do školy. Pomáhajú aj pri hľadaní dostupného a stabilného bývania, ktoré je často pre rodiny s deťmi najväčšou výzvou. „Prepojenie jednotlivých pomocníkov a odborníkov okolo rodiny je jedným z neodmysliteľných nástrojov pomoci rodine. Spoločne s rodinou objavujeme, čo vlastne potrebujú, čo z toho vedia urobiť sami a v čom im môžeme pomôcť my,” vysvetľuje prístup združenia Daniela Lieskovská.

Rodičovi často energia na výchovu neostáva

Komunikácia musí byť založená predovšetkým na dôvere. Jedným z cieľov združenia je pomôcť rodičom s výchovou detí. Snažia sa nielen radiť, ale predovšetkým pozorovať a zaoberať sa tým, čo dobré sa dieťaťu v rodine dostáva. Aj v tomto smere zohráva veľkú úlohu empatia.

„Každý človek má niečo ako energetickú nádobu, z ktorej čerpá silu, aby zabezpečil fungovanie svojej rodiny. Musí zabezpečiť veľa vecí naraz. Ak je rodina v ohrození svojich základných potrieb, čiže byť spolu, mať kde bývať a mať čo jesť, musí vložiť všetku energiu na zabezpečenie týchto vecí. Na výchovu vtedy často veľa energie nezostáva,” hovorí Lieskovská.

Prečítajte si tiežNajviac pomáhajú ľudia, ktorí majú sami problém prežiť, hovorí zakladateľ OZ Medzi nami Alan Hyža

Profesiou je fotograf, ale roky sa venuje aj sociálnej pomoci. Alan Hyža spolu so žurnalistkou Luciou Bucheňovou založili občianske združenie Medzi nami, prostredníctvom ktorého pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách. Väčšinou ide o finančnú pomoc, do ktorej sa zapájajú aj solidárni dôchodcovia, študenti a jednoduchí ľudia, ktorí majú neraz sami problém vyžiť. O aktivitách združenia a pomoci sociálne slabším sme sa rozprávali s jeho spoluzakladateľom a fotografom Alanom Hyžom.

Keď sa rodina cíti bezpečne v základných potrebách, uvoľní sa priestor a energia prijímať a rozmýšľať aj o zručnostiach výchovy a zlepšovania vzťahov. „Rodič je pre nás aj v týchto témach partnerom. Tipy a triky hľadáme spoločne,” dodáva Lieskovská.

Za rodinami sú odhodlaní cestovať

Centrá Návrat sa nachádzajú v Prešove, Banskej Bystrici, Žiline, Trnave a Bratislave, ale pracovníci sa veľa pohybujú v teréne 100 km od sídla, navštevujú rodiny v ich prirodzených prostrediach, mestách a osadách. „Niekedy chodíme za rodinami v dvojiciach, niekedy individuálne. Platí však, že sú to pracovníci humanitných odborov, od sociálnych pracovníkov a pracovníčok cez psychológov až po špeciálnych pedagógov,” hovorí Lieskovská.

Okrem odborníkov sa môžu do aktivít občianskeho združenia zapojiť aj dobrovoľníci. „Hľadáme dobrovoľníkov napríklad na tzv. odľahčovanie do rodín − na pomoc s domácou prípravou na vyučovanie, na trávenie voľného času a podobne. Ide o dlhodobý záväzok a môže ísť aj o neľahké situácie, preto si dobrovoľníkov vyberáme a ponúkame im supervíziu a vzdelávanie,” vysvetľuje koordinátorka.

Dôležité je spájať ľudí okolo rodiny

Spolupráca so združením je dobrovoľná, preto trvá s niektorými rodinami niekoľko týždňov, s inými roky. „Spolupráca by mala smerovať k tomu, aby sa rodina stabilizovala a vedela využívať vlastné zdroje, ktoré jej pomôžeme nájsť a naštartovať. V mnohých rodinách sú však problémy rodiny tak hlboko zakorenené, že spolupráca trvá aj niekoľko rokov,” hovorí zo skúsenosti Lieskovská.

V združení Návrat dúfajú, že aktuálna krízová situácia vzhľadom na opatrenia vlády na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 nebude trvať dlho a stretnutia s rodinami začnú opäť realizovať. „Veríme, že sa skoro vrátime do terénu k rodinám, lebo je to dôležitá a prirodzená časť našej práce. Naším strategickým zámerom je však viac zapojiť do podpory rodín pracovníkov samospráv, škôl, poradní, úradov, súdov, cirkvi či skautov, aby táto podpora v prirodzenom prostredí bola vzájomne prepojená,” dodáva koordinátorka Daniela Lieskovská.

Daniela Lieskovská 

Kto je Daniela Lieskovská ?

Koordinátorka služieb pre rodiny v ohrození v rámci občianskeho združenia Návrat. Vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, posledných 5 rokov sa aktívne vzdeláva v oblasti výchovného poradenstva pre rodičov. Sprevádza a podporuje rodičov, ktorí sa snažia zostať so svojimi deťmi a dať im to, čo potrebujú, aj keď ich životné situácie sú často neľahké.

Mohlo by vás zaujímať