Organizátorka Dobrého trhu o jeho príbehu: Chceli sme akciu na ulici, kde človek spozná rôzne kultúry a stretne známych

Istý čas sme žili s mužom v Londýne. Najatraktívnejšie boli pre nás londýnske trhy s rôznorodosťou kultúry a komunít. Človek tam mal v podstate zadarmo najväčší zážitok z celého mesta, gastronomický aj kultúrny.

Keď sme prišli do Bratislavy, tešili sme sa, že sú trhy na Hrade či v Medickej záhrade, no ich systém a prezentácie reštaurácií boli pre nás nonsens. Rozhodli sme sa, že urobíme niečo autentické na obyčajnej ulici. Niečo pre verejnosť, kde človek spozná rôzne kultúry a zažije ulicu a verejný priestor inak, bez premávky a parkujúcich áut na chodníkoch.

Inšpiráciou v Bratislave bol pre nás majiteľ kaviarne a antikvariátu Next Apache Ben Pascoe, ktorý pravidelne robieval susedské pikniky a susedské opekačky v spolupráci s evanjelickým kostolom na Panenskej ulici, ktorý otvoril záhradu. S kolegyňou Illah van Oijen sme nadviazali na existenciu tejto komunity a susedskej spolupráce. Illah mala veľmi dobrú skúsenosť zo susedských slávností z Holandska, ktoré sú obľúbenou miestnou tradíciou. Oslovili sme vtedajšiu starostku a podarilo sa nám uzavrieť časť ulice pre asi 20 stánkov. K tomu bola k dispozícii aj záhrada, Next Apache a postupne sa začali zapájať ostatné prevádzky. Malo to taký úspech, že ďalší rok sme urobili štyri Dobré trhy na Panenskej v rôznom počasí od zimy až po úplné horúčavy. Rovnaký princíp sme potom zopakovali aj na Jakubovom námestí. Stará tržnica je trochu iný príbeh, ale tiež sa nám podarilo budovu oživiť a zapojiť aj susedné ulice – Nedbalovu a Laurinskú. Dnes sa Dobrý trh koná v týchto troch lokalitách raz ročne.

Teraz to bude už siedmy rok, čo Dobrý trh organizujeme. Na začiatku sme k tomu pristupovali naivne, mysleli sme si, že to bude jednoduché, že hocikto bude môcť prísť predávať, že babičky zo susedstva navaria, napečú a prídu. Potom sme zistili, aká je legislatíva a podľa nej sme postupovali. Budovali sme systém prihlášok a edukovali predajcov, ktorí sa najskôr obávali, že nedokážu splniť všetky náležitosti. Postupne sa podarilo vybudovať väčšiu škálu ľudí, ktorí produkujú kvalitné veci, dobrý sortiment a sú schopní spĺňať všetky legislatívne podmienky od hygieny až po tie daňové.

„Máme ambíciu inšpirovať festivaly a samosprávy, aby aplikovali bezodpadové hospodárstvo.“

Dnes nám chodí 200-300 prihlášok, z nich vyberáme asi 150 subjektov. Rozšírili sme sa z Panenskej až na Podjavorinskej ulicu a Jakubovo námestie sme zaplnili celé. Zároveň máme veľký kultúrny program a z malej akcie sa stal najväčší pouličný festival na Slovensku.

Veľkým krokom je pre nás aj zero waste manažment, pri ktorom spolupracujeme s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Zistili sme, že keď na jeden trh príde okolo 15 000 ľudí, vygeneruje sa obrovský objem odpadu, no podarilo sa nám presvedčiť predajcov, aby používali biodegradovateľný riad, ktorý sprostredkovávame cez jedného dodávateľa. Vytvorili sme systém dobrovoľníctva na edukáciu v oblasti separovania. Prekvapivo ľudia majú záujem dať sa vyškoliť, prísť na recyklačné stanice, pomáhať ľuďom separovať, hovoriť im, ktorý odpad kam patrí. Dosiaľ sa nám podarilo zredukovať 70 % komunálneho odpadu na 10 %. Zároveň máme ambíciu inšpirovať viac festivalov a samospráv, aby aplikovali bezodpadové hospodárstvo. Už nás oslovili napríklad z Vinobrania v Rači, kde by chceli postupne zaviesť zero waste manažment.

Predajcovia sú pre nás dôležití. Chceme, aby bol Dobrý trh o lokálnych veciach, ktoré sa vyrábajú s nejakou myšlienkou a poctivo. Spolupracujeme s medzinárodným hnutím Slow Food, ktoré združuje predajcov na Slovensku. Slow Food Pressburg sú lokálne, férové a sezónne potraviny. Napríklad pri mangaliciach uprednostňujeme starý spôsob chovu, ako aj ich spracovanie. Alebo pôvodné slivkové koláče z lokality, kde sú slivkové ovocné sady tradíciou. Samozrejme, dávame priestor aj originálnym veciam zo zahraničia, ktoré sa tu dajú ťažko zohnať.

„Dobrý trh je pre mňa hlavne o stretnutiach s kamarátmi a so známymi, ktorých aj celý rok nevidím.“

Zaujíma nás tá pestrosť. Vďaka inšpirácii z Anglicka či z Holandska sa predstaví multikultúra. U nás multikultúra je, ale veľmi málo ju vidno. Cudzinci často nemajú príležitosť a nevedia si vybaviť všetky doklady. Oslovili nás napríklad dve Sýrčanky, ktoré chceli predávať. Matka s dcérou, ktoré bývajú na Panenskej, kde im evanjelický kostol poskytol ubytovanie. Veľmi dobre varia, ale legislatíva im neumožňuje jedlo predávať, lebo nemajú úradmi schválenú kuchyňu. Nakoniec sa predsa len zúčastnili, jedlo ponúkali za dobrovoľný príspevok a veľmi rýchlo všetko vypredali. Takáto rozmanitosť je pre nás podstatná.

Dobrý trh je spôsob podpory ľudí, ktorí robia kvalitné výrobky. Máme aj manželov, ktorí vyrábajú tradičné domáce perky. Naša kolegyňa Petra Molnárová zo Slow Food Pressburg, ktorá predajcov hľadá po Slovensku, ich pozvala do Bratislavy. Vtedy zistili, že práve náš Dobrý trh a trhy v Starej tržnici sú pre nich cesta. Dosť dlho sa trápili, komu a kam ponúkať produkty. Obchodné reťazce ich tlačili s cenou dolu, boli nešťastní, lebo boli nútení používať menej kvalitné mäso, aby cenu ustáli. Zrazu mohli robiť kvalitu a ľudia dokázali oceniť, že cena je iná, ale vedia, čo jedia a je to kvalitný produkt. Klobúk dolu pred nimi, že v penzijnom veku rozbiehajú biznis. Majú rôzne skúsenosti v potravinárstve, v minulosti skúšali pestovať napríklad kaleráby, a svoj posledný plán – vyrábať cestoviny − vinou obchodných reťazcov skoro vzdali. Teraz sa ich perspektíva zmenila. Je veľmi príjemné počuť takéto príbehy.

Dobrý trh je však pre mňa hlavne o stretnutiach s kamarátmi a so známymi, ktorých aj celý rok nevidím. Svoj voľný čas možno trávia v nákupných centrách, no prídu tam, lebo aj s deťmi môžu zažiť niečo príjemné a uvoľnené. Milé sú aj reakcie ľudí, ktorí prídu na Dobrý trh prvý raz, sú prekvapení a hovoria, že to vyzerá ako niekde v zahraničí. Aj ja veľakrát zažívam niečo neočakávané. Ako finančná riaditeľka mám skôr na starosti partnerov a personálne krytie, Illah je umelecká riaditeľka a niekedy aj mňa prekvapí, aký program v spolupráci s miestnou rôznorodou komunitou vyčaruje.

Naším zámerom bolo od začiatku spraviť podujatie, na ktorom sa môžeme stretnúť a stráviť príjemný čas vo verejnom priestore. Vytvoriť platformu, kde sa môžu navzájom inšpirovať rôzne komunity – od producentov cez umelcov po lokálne prevádzky a susedov. Tiež sme chceli poukázať na krásu a potenciál zabudnutých mestských priestorov, opustených domov v centre mesta či sprístupniť dvory a vnútrobloky pre verejnosť. K piatemu výročiu Dobrého trhu na Panenskej sme vytvorili komunitnú mapu tejto ulice a jej okolia. Volá sa Máme radi Panenskú a jej ideou bolo dať tomuto susedstvu niečo späť. Na mape sú zaznačené rôzne prevádzky, miesta, historické budovy aj historické osobnosti, významná architektúra, rôzne kvality tejto oblasti, pre ktoré má človek dôvod vrátiť sa do tejto lokality aj mimo Dobrého trhu. Zároveň sme vydali brožúru, v ktorej sú rozhovory s niektorými významnými ľuďmi z tejto komunity, akými sú napríklad Ben Pascoe, bývala programová riaditeľka Goetheho inštitútu Jana Binder alebo spisovateľka a výtvarníčka Monika Kompaníková z Artfora.

Podarilo sa nám upriamiť pozornosť na zanedbaný stav verejných priestorov, vďaka čomu sa zmobilizovala aj mestská časť. Pre Staré Mesto sme realizovali výskum potrieb obyvateľov a užívateľov štvrti okolo Panenskej ulice. Na základe tohto výskumu by mal vzniknúť manuál verejných priestorov a rekonštrukcia Panenskej a Kozej ulice. Bude to prvý manuál tohto druhu v Bratislave a my sme radi, že sme mohli prispieť k zvýšeniu kvality životného prostredia tohto susedstva.

V rubrike Hľadanie zmyslu dávame priestor šíriť myšlienky a príbehy zaujímavých ľudí, ktorým na veciach záleží a ktorí svojimi aktivitami pomáhajú tvoriť živé miesta a zlepšovať život ľuďom naokolo.

Barbara Zavarská

Kto je Barbara Zavarská?

Barbara Zavarská je architektka a spoluzakladateľka občianskeho združenia Punkt, ktorého zámerom je podporovať rozvoj mestského prostredia pomocou zdravej občianskej spoločnosti a kultúrnej rozmanitosti. Punkt združuje odborníkov z oblasti architektúry, urbanizmu, kulturológie a komunitného rozvoja. Do portfólia projektov patrí v minulosti organizované podujatie PechaKucha Night Bratislava a festival Bratislava Design Week, v súčasnosti komunitný projekt Dobrý trh a konferencia o tvorbe mesta WhatCity? S partnerom Alešom a so synčekom Oskarom žije v Bratislave.